Jak organizacja społeczna może się zwrócić do Coca‑Cola o sponsoring lub darowiznę?

Podobnie jak w przypadku kształtowania relacji z partnerami biznesowymi, dążymy do budowania długotrwałych relacji również z organizacjami pozarządowymi. Tym samym spółka koncentruje się raczej na wspólnym realizowaniu wieloletnich programów społecznych, niż na włączaniu się w projekty jednorazowe. Koncentrujemy się na następujących obszarach potencjalnej współpracy:

  1. Troska o zasoby wodne, w szczególności zasoby wody pitnej
  2. Zapewnienie wody pitnej w sytuacjach klęsk żywiołowych
  3. Wolontariat pracowniczy
  4. Promocja recyklingu
  5. Zaangażowanie w pomoc i rozwój społeczności lokalnych w pobliżu zakładów produkcyjnych
  6. Promocja zrównoważonej konsumpcji/produkcji żywności oraz zrównoważonego rozwoju

Organizację mogą zwracać się z propozycjami współpracy korzystając z adresu email infopl@cchellenic.com