Klimat

Uważamy, że zmiany klimatyczne stanowią ogromne wyzwanie, które wymaga współpracy rządu, przedsiębiorstw i społeczeństwa. Zdajemy sobie sprawę z wagi tego tematu i dlatego w Polsce do 2020 r. planujemy zmniejszyć naszą emisję CO2 w całym łańcuchu dostaw o 45% w stosunku do emisji z 2014 r.

Ciągle zmniejszamy ilość CO2 emitowanego w procesie produkcji naszych napojów - w 2014 roku wynosiła ona 71,2 g/litr produktu natomiast obecnie wynosi 52 g/litr.

Warto podkreślić, że średnie zużycie paliwa w naszych pojazdach również ciągle majeje i wynosi obecnie zaledwie 6,1 litra na 100 km.