Kobiety

Kobiety stanowią filar społeczności, w których działamy. Odgrywają kluczową rolę na poziomie lokalnym i globalnym, a ich rolę w społecznościach trudno przecenić.

Skupiamy się na wzmocnieniu pozycji społecznej kobiet prowadzących działalność gospodarczą poprzez udzielanie wsparcia programom mającym na celu przełamanie barier społecznych i ekonomicznych.

W Polsce wspieramy programy mające na celu aktywizację zawodową kobiet np. program „Sukces TO JA”.