Nasza działalność lokalna

Nasze zaangażowanie inwestycyjne w projekty społeczne w Polsce (mierzone zgodnie z metodologią London Benchmarking Group) wyniosło w 2015 roku ponad 1mln złotych a jego beneficjenami było blisko 850 tys. osób.

Wspieramy np. edukację w temacie selektywnej zbiórki odpadów, czy wzmacnianie kobiet w biznesie.

Cieszymy się, że nasze zaangażowanie społeczne zostało zauważane i doceniane, czego wyrazem jest zajęcie przez naszą spółke pierwszego miejsca w Rankingu Odpowiedzialnych Firm w branży FMCG w 2016 roku oraz trzeciego w klasyfikacji generalnej. W 2017 roku zajęliśmy pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej. Rok później drugie miejsce w kategorii Branżowy Lider Odpowiedzialnego Biznesu 2018: Dobra konsumpcyjne i farmacja.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej, to zobacz nasz najnowszy raport zrównoważnego rozwoju.