Opakowania

Wspieramy inicjatywy, które pozwalają odzyskać i powtórnie wykorzystać nasze opakowania. Jako pierwsi w Polsce wprowadziliśmy butelkę PET o nazwie PlantBottle, która w swoim składzie zawiera do 30% surowca pochodzącego z roślin. Od 2010 roku zmniejszyliśmy średnią wagę naszych opakowań na litr gotowego produktu z 30,1g/l do 16,6 g/l. Od 2009 roku wykorzystujemy w dwóch typach naszych butelek od 20% do 25% tworzywa r-PET, powstałego z odzyskanych opakowań PET.