Opodatkowanie napojów

Jesteśmy przeciwni opodatkowaniu napojów, ponieważ jest to niesprawiedliwe ukierunkowanie na jeden produkt, które negatywnie wpłynie na społeczności o niskich dochodach oraz przyniesie straty naszym klientom i mniejszym przedsiębiorcom.

Wybór tylko jednej kategorii produktu, takiej jak napoje bezalkoholowe, jest niepewnym sposobem finansowania ważnych inicjatyw lokalnych.

Zdajemy sobie sprawę, że administracja potrzebuje dodatkowych zasobów – niemniej jednak wsteczne opodatkowanie nie stanowi żadnego rozwiązania.

W 2016 roku Coca Cola miała 2,6 mld zł wkładu w polskie PKB.