Plotka: Oferty pracy w Coca‑Cola publikowane w sieci

Jedyne miejsce gdzie znajdziesz oferty pracy w Coca Cola to nasza zakładka kariera na tej stronie oraz strona z ofertami pracy Coca Cola HBC!

Dowiedzieliśmy się o istnieniu e-maili i ogłoszeń internetowych zawierających oferty pracy publikowane rzekomo przez firmy systemu Coca‑Cola. Oto przykłady:

  • wiadomości e-mail lub witryny internetowe oferujące pracę osobom pragnącym zarabiać pieniądze w imieniu Coca‑Cola w ramach akcji charytatywnych organizowanych w Gruzji lub w Azji. Tematy takich wiadomości mogą zawierać hasła typu "Oferty pracy w Coca-Coli" oraz prośbę o skontaktowanie się z Tony'm Cookiem, koordynatorem ds. działań charytatywnych w Coca‑Cola pod adresem Coca‑ColaCharityCoordinator@live.com;
  • witryna internetowa pod adresem www.instanthumanrecources.com, będąca rzekomo oficjalną witryną naszej spółki. Zawarty w niej fałszywy wniosek wymaga podania danych osobowych, w tym numeru dowodu osobistego oraz kopii prawa jazdy. Witrynę taką projektuje się w sposób sprawiający wrażenie oficjalnej poprzez dodanie grafiki firmowej, a także firmowych fotografii i innych znaków handlowych;
  • oferta wynagrodzenia za umieszczenie na samochodach własnych lub innych osób oznakowań w ramach reklamy napojów lub innych produktów Coca‑Cola.
    Zdarza się, że sprawcy oszustw kontaktują się ze swoimi ofiarami w celu wyłudzenia danych osobowych i finansowych pod pretekstem zatrudnienia w naszej spółce. W niektórych przypadkach namawiają potencjalne ofiary do zrealizowania sfałszowanego czeku i przesłania im zdobytych w ten sposób pieniędzy.

Fakt

Coca‑Cola nie jest w żadnym wypadku powiązana z tą witryną internetową. Zamieszczone na niej oferty pracy oraz znaki handlowe są użyte bez zgody spółki. The Coca‑Cola Company prowadzi obecnie w tej sprawie dochodzenie we współpracy z władzami lokalnymi.

Powyższe działania noszą znamiona tzw. "phishingu", czyli działania, w ramach którego sprawcy usiłują nawiązać relacje z potencjalnymi ofiarami w celu wyłudzenia od nich poufnych danych osobowych i finansowych. Typowe cechy wskazujące na to, że dana wiadomość może być częścią oszustwa e-mailowego lub phishingu, obejmują:

  • błędy ortograficzne i gramatyczne,
  • niewłaściwe użycie znaków handlowych,
  • darmowe, pozbawione domeny firmowej konta e-mailowe oferowane przez serwisy takie jak Yahoo!, AOL czy Hotmail,
  • prośby o przesłanie danych osobowych i obietnice szybkich korzyści finansowych.

Podsumowując, jeśli coś wygląda zbyt dobrze, aby było prawdziwe, to prawdopodobnie tak właśnie jest. Na wymienione powyżej wiadomości tekstowe, e-maile i listy nie należy odpowiadać i w żadnym wypadku nie podawać jakichkolwiek danych osobowych. W przypadku udzielenia odpowiedzi zalecamy bezzwłoczne zaniechanie dalszej komunikacji z nadawcą i skontaktowanie się z odpowiednimi instytucjami, np. policją, w sprawie dalszego postępowania w celu ochrony danych osobowych i prywatności.