Woda

Ochrona zasobów wody pitnej jest jednym z naszych priorytetów, które realizujemy np. poprzez wdrażanie projektów inwestycyjnych w naszych fabrykach mających na celu zmniejszenie zużycia wody w produkcji. Tylko w 2016 r. wdrożyliśmy rozwiązania pozwalające oszczędzić nam 158 070 000 litrów wody rocznie. Rozwiązania takie wdrażamy kosekwetnie dlatego zmniejszyliśmy nasze średnie zużycie wody w produkcji z 3,24 litra/litr gotowego produktu w 2001 r. do 1,98 litra/litr gotowego produktu w 2015 roku.

Dodatkowo w roku 2017 zakończymy proces certyfikacji wszystkich zakładów produkcyjnych na zgodność z wymaganiami europejskiego systemu zarzadzania zasobami wodnymi EWS. Jesteśmy pierwszą firmą, która podjęła się certyfikacji w Polsce.