POŁĄCZONE W DOBREJ SPRAWIE – SYSTEM COCA-COLA WPROWADZA NAKRĘTKI PRZYTWIERDZONE DO PLASTIKOWYCH BUTELEK

Nowy rodzaj zamknięcia to kolejny krok na drodze do realizacji przez system firm Coca‑Cola w Polsce i krajach bałtyckich wymogów europejskiej dyrektywy o tworzywach sztucznych jednorazowego użytku. Innowacja pojawi się na rynku w ciągu najbliższych tygodni, a więc niemal rok przed terminem wyznaczonym przez Komisję Europejską.

Projekt nowego zamknięcia zakłada, że butelka i nakrętka pozostają nierozłączne. Dzięki temu zbierane do ponownego przetworzenia będą całe opakowania, co oznacza, że mniej odpadów trafi do środowiska. Nowe nakrętki to nie tylko ważny element unijnych przepisów, ale także następny krok w kierunku realizacji ambicji systemu Coca‑Cola – Świata bez Odpadów.

Już w 2021 r. system firm Coca‑Cola rozpoczął stopniowe dostosowywanie swoich linii produkcyjnych w całej Europie do wprowadzenia nowego rozwiązania. Proces przebiegał w ścisłej współpracy z europejskimi rozlewniami, w tym z zakładami Coca‑Cola HBC, które wdrażają innowację w różnych krajach tak, by wszystkie były gotowe na produkcją butelek z przymocowanymi nakrętkami do 2024 roku, czyli przed wejściem w życie wymogu Komisji Europejskiej.

 

INNOWACJA DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Aby napić się napoju należy odkręcić nakrętkę tak jak do tej pory i odchylić do tyłu, do momentu, gdy zablokuje się ona z lekkim kliknięciem, informując w ten sposób, że została zabezpieczona. Do zamknięcia została dodana specjalna wypustka na pierścieniu otaczającym szyjkę butelki PET, która utrzymuje nakrętkę i umożliwiają jej ponowne, hermetyczne nałożenie.

Chociaż na pierwszy rzut oka zmiana wydaje się niewielka, jej projekt wymagał uwzględnienia wielu technicznych aspektów. Obecna forma nowej nakrętki jest wynikiem ogromnego wysiłku, czasu i inwestycji zespołów badawczo-rozwojowych w całym systemie Coca‑Cola w Europie. We współpracy z projektantami i dostawcami opracowano wygodne, łatwe i praktyczne w użyciu rozwiązanie, które gwarantuje bezpieczeństwo i niezmienną jakość napojów z portfolio Coca‑Cola, jednocześnie zmniejszając wpływ firmy na środowisko.

Co więcej, po szeroko zakrojonych testach konsumenckich nowe zamknięcie okazało się preferowanym rozwiązaniem zarówno pod względem wzornictwa jak i komfortu użytkowania.

 

DLA BARDZIEJ EFEKTYWNEJ ZBIÓRKI I ZAMKNIĘCIA OBIEGU OPAKOWAŃ

Ograniczenie odpadów w środowisku to zarówno założenia Unii Europejskiej, jak i cel systemu firm Coca‑Cola. Firma wyznaczyła sobie globalną ambicję – dążenie do Świata Bez Odpadów, w ramach której chce do 2030 r. zbierać i oddawać do recyklingu tyle butelek i puszek, ile wprowadza na rynek. Ponadto nieustannie podejmuje kolejne działania w celu redukcji zużycia surowców potrzebnych do produkcji, zwiększenia udziału wykorzystywanych materiałów z recyklingu i wdrażania innowacji, by zmieniać swoje opakowania bardziej zrównoważone. Obecnie wszystkie butelki Coca‑Cola w Polsce w 100% nadają się do recyklingu.

By ambicja Świata bez Odpadów mogła zostać zrealizowana konieczna jest współpraca różnych stron – przemysłu, firm recyklingowych, decydentów i konsumentów. Wszystko po to, by stworzyć gospodarkę o obiegu zamkniętym, w której każda butelka, i każda nakrętka jest zbierana, poddawana recyklingowi i ponownie wykorzystywana. Dzięki temu nie tylko zmniejszy się poziom śladu węglowego, ale także mniej opakowań trafi do środowiska.

tethered caps 2

FAQ o nakrętkach przytwierdzonych

Nakrętki przytwierdzone do butelek PET powstały, aby wszystkie elementy opakowania mogły być razem odzyskiwane i poddawane recyklingowi, co pozwoli zminimalizować ilość odpadów pozostawionych w środowisku.

Nowa konstrukcja sprawia, że butelka PET i nakrętka są połączone, a każda nakrętka może zostać poddana recyklingowi. Większa zbiórka przyczynia się do zmniejszenia ilości odpadów w środowisku naturalnym. Dzięki temu w dłuższej perspektywie, jeśli będziemy odzyskiwać więcej nakrętek, możemy zbliżyć się do zamknięcia ich obiegu i dać im “drugie życie”.

Nowe rozwiązania w zakresie nakrętek, które opracowaliśmy we współpracy z naszymi dostawcami, zapewnią podobne doświadczenia konsumenckie w ramach całego portfolio naszych produktów.

System firm Coca‑Cola rozpocznie wprowadzanie produktów z przytwierdzonymi nakrętkami w Polsce we wrześniu 2023 roku. Jest to proces stopniowy, zatem na rynku w tym samym czasie będą dostępne zarówno produkty z poprzednimi nakrętkami, jak i nowymi.

Nie. Celem wprowadzenia tej zmiany jest odzyskiwanie większej liczby butelek PET łącznie z nakrętkami, co pomoże zmniejszyć ilość odpadów w środowisku. Tak więc, delektując się napojem, nie oddzielaj nakrętki od butelki.

Należy odkręcić nakrętkę tak jak do tej pory i odchylić do tyłu, do momentu, gdy zablokuje się ona z lekkim kliknięciem, informując w ten sposób, że została zabezpieczona i można spożyć napój. Aby ponownie zamknąć butelkę, wystarczy przywrócić nakrętkę do pierwotnej pozycji i zakręcić ją tak jak zwykłą nakrętkę.

Do 2030 roku, przy produkcji naszych butelek będziemy wykorzystywać co najmniej 50% materiałów pochodzących z recyklingu. Jednocześnie konsekwentnie zmniejszamy ilość plastiku używanego do ich produkcji. Ponadto, wyznaczyliśmy sobie globalny cel, aby do 2030 r. zbierać i poddawać recyklingowi 100 proc. sprzedawanych butelek i puszek. Poszukujemy także nowych, bardziej przyjaznych dla środowiska rozwiązań w tym obszarze, takich jak kartonowe opakowania wielopaków puszek KeelClip, które zastąpiły folię termokurczliwą.

Wierzymy, że najskuteczniejszym sposobem na zmniejszenie ilości odpadów jest dobrze zaplanowany system kaucji. W krajach bałtyckich w ubiegłym roku (2022) zebraliśmy za pośrednictwem naszych systemów kaucji zwrotnych 1242 miliony opakowań. Oznacza to, że w Estonii 87%, na Łotwie 77%, a na Litwie 91% opakowań zostało poddanych recyklingowi.

Znacząca większość naszych nakrętek wykonana jest z polietylenu o wysokiej gęstości (HDPE) – innego materiału niż butelka, która jest wykonana z PET. Materiał ten również nadaje się do powtórnego przetworzenia, dzięki czemu całe opakowanie podlega recyklingowi. Obecne jednak prawo Unii Europejskiej nie pozwala wykorzystywać surowca wtórnego powstałego z HDPE do kontaktu z żywnością.