RÓŻDNORODNOSĆ, RÓWNOŚĆ I INTEGRACJA SPOŁECZNA

Dowiedz się więcej o strategiach rozwoju The Coca‑Cola Company związanych z różnorodnością, równością i integracją w społecznościach i naszych miejscach pracy na całym świecie.

Tworzenie kultury różnorodności, równości i integracji

Różnorodność, równość i integracja (DEI) są podstawą naszych wartości i strategii rozwoju oraz odgrywają ważną rolę
w sukcesie naszej firmy.

Wykorzystujemy niezwykłą różnorodność ludzi na całym świecie, aby dążyć do osiągnięcia naszego celu, jakim jest pokrzepienie świata i zmienianie go na lepsze.

Naszą aspiracją jest nie tylko odzwierciedlanie różnorodności społeczności, w których działamy, ale także dawanie przykładu
i opowiadanie się za lepszą wspólną przyszłością.

Strategia The Coca‑Cola Company dotycząca różnorodności, równości i integracji obejmuje trzy długoterminowe ambicje:

Ambicje te są częścią sposobu, w jaki tworzymy lepszą wspólną przyszłość dla ludzi na całym świecie, umożliwiając dostęp do równych szans oraz wspierając integrację i przynależność, zarówno w naszych miejscach pracy, jak i w społeczeństwie.

Dążymy do stworzenia zespołu pracowników, który odzwierciedla obsługiwane przez nas rynki

Naszą aspiracją jest, aby do 2030 r. kobiety zajmowały 50% wyższych stanowisk kierowniczych w firmie oraz aby w Stanach Zjednoczonych reprezentacja rasy i pochodzenia etnicznego odzwierciedlała dane ze spisu powszechnego na wszystkich poziomach.

Projektowanie

Tworzymy inkluzywną kulturę, w której nasi pracownicy mogą się rozwijać

Tworzymy poczucie zrozumienia, sojuszu, społeczności i celebracji oraz wykorzystujemy nasze marki do inspirowania i promowania integracji.

Wspieramy równość w naszej firmie, społecznościach i na rynku

Dokonujemy przeglądu polityki i praktyk w naszej firmie, praw człowieka i zatrudnienia, aby wyeliminować uprzedzenia i nierówności.

Rada Liderów ds. Różnorodności

Nasza Globalna Rada ds. Przywództwa Kobiet ma na celu przyspieszenie rozwoju i umieszczania[US1]  utalentowanych kobiet na stanowiskach o rosnącej odpowiedzialności i wpływie, starając się zrealizować nasze aspiracje, abyśmy do 2030 r. w 50%znajdowali się pod kierownictwem kobiet na całym świecie.

Sieci integracji pracowników

Wsłuchiwanie się w głos naszych pracowników i zapewnianie im zasobów, które umożliwiają wprowadzanie zmian ma kluczowe znaczenie dla ich rozwoju. Nasze sieci integracyjne mają na celu stworzenie w miejscu pracy kultury integracyjnej.

Postęp w zakresie Różnorodności, Równości i Integracji

Dowiedz się więcej o naszym postępie i inicjatywach w naszym raporcie z 2022 r. Business & Sustainability Report.

Dowiedz się więcej o Różnorodności, Równości i Integracji

Oś czasu