Gospodarowanie wodą

Gospodarowanie wodą

Wodastanowi dla The Coca‑Cola Company priorytet – jest niezbędna dla życia, naszychnapoi oraz społeczności, na rzecz których działamy.

Ponadto woda jest kluczowa dla kwestii zdrowia publicznego, bezpieczeństwa żywnościowego, bioróżnorodności oraz kryzysu klimatycznego. Obecnie świat doświadcza coraz to większego deficytu wody, a w niektórych obszarach zapotrzebowanie na bezpieczną wodę użytkową jest większe niż możliwości jej zapewnienia.

Prowadzimy naszą działalność w niemal każdym miejscu na ziemi – w ponad 200 krajach i terytoriach. To oznacza, że mamy obowiązek dołożyć starań i pomóc w reakcji na stres wodny, ochronie lokalnych zasobów wodnych i działaniach budujących odporność społeczności pod kątem klimatycznym, czyli jej zdolności do dostosowania się do tych zmiennych warunków.

Kluczowe cele naszej strategii 2030 Water Security Strategy

2030 Water Security Strategy (Strategia Bezpieczeństwa Wodnego 2030 r.) skupia się na przyśpieszaniu działań niezbędnych do zwiększenia bezpieczeństwa wodnego w miejscach, w których prowadzimy działalność, pozyskujemy składniki i wpływamy na życie ludzi.

 

Zakład Topo Chico zapewnia darmową wodę swoim sąsiadom z Monterrey

Od ponad 100 lat Topo Chico zapewnia wodę pitną lokalnej społeczności za pośrednictwem darmowego, dostępnego całodobowo kranu ulokowanego na zewnątrz zakładu w Monterrey. To jeden z wielu sposobów, za pomocą którego system Coca Cola w Meksyku zapewnia zrównoważony dostęp do wody osobom w potrzebie.

Programy społeczne na rzecz ułatwiania dostępu do wody i urządzeń sanitarnych

Wraz z The Coca Cola Foundation, naszymi partnerami i współzałożycielami wsparliśmy miliony ludzi w uzyskaniu dostępu do wody, urządzeń sanitarnych i higieny, a także przywróceniu równowagi zaburzonej przez kryzysy i klęski żywiołowe.

Uzupełnianie wody

Uzupełniliśmy ponad 100% wody wykorzystanej w naszych gotowych napojach każdego roku od 2015 r.

Oś czasu

Dodatkowe źródła dotyczące gospodarowania wodą