ŚWIAT BEZ ODPADÓW — ZRÓWNOWAŻONE OPAKOWANIA

Dowiedz się więcej o działaniach i innowacjach firmy Coca‑Cola, które pomagają uczynić opakowania bardziej zrównoważonymi.

Zrównoważone opakowania

Ekologiczne rozwiązania opakowaniowe w ramach ambicji Świat Bez Odpadów

Globalne wyzwania związane z odpadami opakowaniowymi i zmianami klimatycznymi stały się głównym celem naszej działalności i społeczności. Nasza firma i nasi partnerzy zajmujący się butelkowaniem uważnie przyglądają się naszym opakowaniom i nieustannie szukają sposobów na wprowadzanie zmian na lepsze.

Nasza strategia dotycząca zrównoważonych opakowań ma na celu wprowadzenie zmian systemowych poprzez zastosowanie gospodarki o obiegu zamkniętym dla naszych opakowań – zaczynając od sposobu projektowania i produkcji butelek i puszek, a kończąc na sposobie ich recyklingu i ponownym wykorzystaniu. 

Mamy obowiązek uczestniczyć w rozwiązaniu globalnego kryzysu związanego z odpadami z tworzyw sztucznych i wykorzystujemy naszą wielkoskalową działalność i zasięg na wielu rynkach, aby osiągnąć nasze cele w zakresie zrównoważonego rozwoju, ograniczyć zanieczyszczenie odpadami i zmniejszyć nasz ślad węglowy.

W roku 2018 zapoczątkowaliśmy inicjatywę Świat Bez Odpadów, która opiera się na trzech głównych celach:

Świat Bez Odpadów – Cele:

Projektowanie

Do 2025 r. 100% naszych opakowań będzie nadawało się do recyklingu na całym świecie, a do 2030 r. w naszych opakowaniach będziemy wykorzystywać co najmniej 50% materiałów pochodzących z recyklingu.

Projektowanie

Zbieranie

Zbierzemy i przetworzymy każdą butelkę lub puszkę za każdą sprzedaną do 2030 roku.

Zbieranie

Współpraca

Zjednoczymy ludzi, aby wspólnie wspierać zdrowe, wolne od zanieczyszczeń środowisko.

Współpraca

Ilość odpowiadająca 61% butelek i puszek wprowadzonych przez nas na rynek w 2022 roku została zebrana i ponownie napełniona lub zebrana w celu recyklingu.

Ta wartość stanowi średni wskaźnik dla wybranych konsumenckich opakowań pierwotnych, czyli procent naszych opakowań, które zostały zebrane do recyklingu (lub do ponownego napełnienia).

Progress

90% naszych opakowań jest zdatnych do recyklingu na całym świecie

Dostarczamy nasze napoje w różnych formatach opakowań — od butelek szklanych i typu PET, przez puszki aluminiowe, po opakowania wielokrotnego użytku. Ponieważ szkło, aluminium i plastik PET są materiałami nadającymi się do recyklingu, wszystkie mogą odgrywać rolę w gospodarce o obiegu zamkniętym.

Opakowania do recyklingu

Współpraca mająca na celu redukcji odpadów

Globalne wyzwania, takie jak odpady z tworzyw sztucznych i zanieczyszczenie środowiska są zbyt duże, aby pojedynczy rząd, firma lub branża mogły je rozwiązać samodzielnie. W celu spełnienia ambicji Świata Bez Odpadów, The Coca‑Cola Company nawiązuje współpracę z ekspertami, organizacjami non-profit, podmiotami z naszej branży i rządami, aby wspierać innowacje i działania na rzecz zrównoważonych zmian w całym łańcuchu dostaw opakowań.

Współpraca mająca na celu redukcji odpadów

Obecnie ponad 40 rynków oferuje co najmniej jedną markę opakowań PET (rPET) pochodzących w 100% z recyklingu*

Pracujemy z całych sił nad realizacją ambicji Świat Bez Odpadów poprzez zwiększenie wykorzystania materiałów pochodzących z recyklingu na rynkach na całym świecie.

*Nie obejmuje nakrętek i etykiet 

opakowania PET

Oś czasu