placeholder text - adjust locally

NewJeans: intervistë me Coke Studio

Çfarë është diçka që keni qenë gjithmonë kureshtarë të dini për NewJeans? Në këtë intervistë që duhet parë patjetër me Coke Studio, MINJI, HANNI, DANIELLE, HAERIN dhe HYEIN u përgjigjen pyetjeve më të shpeshta, tregojnë histori, fakte interesante e të tjera!