New Jeans

NewJeans са първата група, лансирана от ADOR – независимия лейбъл на HYBE начело с Min Hee-Jin. Автентичната и вярна на младежкия им дух музика дава възможност на петимата членове (MINJI HANNI, DANIELLE, HAERIN и HYEIN) да изведат K-pop музиката до нови висоти, като преодоляват съществуващите граници на K-pop сцената.