Добредојдовте во Политиката за приватност на потрошувачите на Coca‑Cola

Компанијата Coca‑Cola и нејзините подружници (заедно, Coca‑Cola или ние) сериозно го сфаќаат вашето право на приватност. Цениме што ни ги доверувате вашите лични податоци и почитувањето на вашата приватност е основата на нашата взаемна соработка. 

Управувањето со лични податоци од страна на Coca‑Cola се води според овие принципи:

 • Транспарентност
 • Почит
 • Доверба
 • Праведност

Датум на стапување во сила: 23.05.2024 година

Политиката за приватност на потрошувачите на Coca‑Cola (Политика за приватност) ги опишува личните податоци што ги собира Coca‑Cola од корисниците или за корисници на веб-страниците, мобилните апликации (апликации), виџети и други онлајн и офлајн услуги со кои работи Coca‑Cola (заедно, услуги) и како ги користиме и заштитуваме тие лични податоци. Оваа Политика за приватност исто така објаснува како корисниците можат да направат избор за нивните лични податоци.

Кога упатуваме на лични податоци (понекогаш се нарекуваат и како лични информации според некои закони) во оваа Политика за приватност мислиме на податоци што идентификуваат или можат да се користат за идентификување на поединечно човечко суштество. Ова значи дека личните податоци вклучуваат директни идентификатори (како што е името) и индиректни идентификатори (како што се идентификатор на компјутер или мобилен уред и IP-адреса). Кога упатуваме на ти или корисник, мислиме на некој што користи некоја од услугите. Кога упатуваме на контролор, мислиме на лицето или субјектот што одредува кои лични податоци се собираат од вас или за вас и како тие лични податоци се користат и се заштитуваат.

Начинот на кој ги собираме, користиме и заштитуваме вашите лични податоци подлежи на законите во местата каде што работиме. Тоа значи дека може да имаме различни практики на различни места. За повеќе информации, погледнете Права на приватност и избор, кој вклучува дополнителни описи на вашите права и нашите обврски во одредени клучни јурисдикции и со кого да контактираме. 

АКО ИМАТЕ ПРАШАЊА ЗА КАКО COCA-COLA ГИ ОБРАБОТУВА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ, КОНТАКТИРАЈТЕ СО PRIVACY@COCA-COLA.COM.

ШТО СОДРЖИ ОВАА ПОЛИТИКА ЗА ПРИВАТНОСТ?

Оваа Политика за приватност е поделена на следниве делови:

1. КОГА ВАЖИ ОВАА ПОЛИТИКА ЗА ПРИВАТНОСТ?

Оваа Политика за приватност е објавена и важи за нови корисници на 23.05.2024 година.

 

Претходните верзии на политиките за приватност на Coca‑Cola важат до 02.06.2024 и се достапни на барање достевено до privacy@coca-cola.com.

2. КАДЕ ВАЖИ ОВАА ПОЛИТИКА ЗА ПРИВАТНОСТ?

Политиката за приватност се однесува на личните податоци собрани од корисниците на услугите во кои Политиката за приватност е објавена или поврзана, кога Политиката за приватност е конкретно наведена во услугите или кога Coca‑Cola бара од вас да ја потврдите. Оваа Политика за приватност, исто така, ги опфаќа личните податоци што ги собираме од потрошувачите кои контактираат со нас преку е-пошта, телефон и офлајн, како на пример, за време на физички настан. 

Оваа Политика за приватност, исто така, може да се однесува на личните податоци што ни ги даваат потрошувачите кои се ангажираат со нас преку социјалната медиуми. Контактирајте нè на privacy@coca-cola.com ако имате прашања за тоа дали оваа Политика за приватност се однесува на конкретни лични податоци поврзани со социјалните медиуми.

Оваа Политика за приватност не се однесува на веб-страници и други онлајн услуги управувани од други организации. Тие други веб-страници и услуги ги следат нивните сопствени политики за приватност, а не оваа Политика за приватност. Погрижете се да ги проверите тие политики за приватност за да знаете како се постапува со вашите податоци.

3. КОИ ВИДОВИ ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ СОБИРА COCA-COLA И ЗОШТО?

a. Информации кои вие ни ги давате

Ги собираме личните податоци кои ќе ги изберете да ги споделите со нас. 

Личните информации што ќе решите да ни ги дадете обично ги вклучуваат следниве типови лични податоци. Прегледајте подолу за да дознаете повеќе за категориите лични податоци што ги собира Coca‑Cola и зошто се собираат:

Информации за контакт и информации за сметката

Coca‑Cola го бара вашето име и презиме, адресата на е-пошта и/или мобилен телефонски број и датум на раѓање за да создаде сметка во Услуги. Може да собираме и корисничко име и лозинка, возраст, адреса за пошта, документ за идентификација издаден од државен орган и слични податоци за контакт.

 • За да ја одржуваме вашата онлајн сметка ако решите да ја создадете
 • За да го потврдиме идентитетот и подобноста за одредени Услуги
 • За да го приспособиме вашето искуство со Услугите
 • За да понудиме пристап до ексклузивна содржина, попусти и други можности
 • За да администрираме наградни игри, натпревари или други промоции или програми за лојалност
 • За да извршиме купување и да испорачаме производи
 • За да ви испратиме информации за кои сметаме дека ќе ве интересираат, а кои понекогаш се персонализирани врз основа на информациите поврзани со вашата сметка
 • За да побараме повратни информации, како на пример преку анкета за нов производ
 • За да одговориме на вашите прашања и да обезбедиме услуги за клиенти
 • За истражување и иновации
 • Кога присуствувате на настан лично, како што се настани спонзорирани или организирани од Coca‑Cola или пробување примероци на производи

Содржина генерирана од корисници (СГК)

 

Coca‑Cola ги собира објавите, коментарите, мислењата, гласовните снимки, фотографиите и видеата што ќе одберете да ги испратите преку Услугите

 • За да ги следи онлајн заедниците
 • За да ги евидентираме и да дејствуваме според вашите коментари и мислења, како што се анкети, прашања за услуги на клиентите и други полиња за пополнување текст
 • За да го администрираме вашето учество во промоции кои вклучуваат поднесување содржина генерирана од корисници
 • Во врска со учество во специфични промоции или други услуги, како што се паметните ладилници на Coca‑Cola.

Фотографиите, гласовните снимки и видеата што ќе решите да ги споделите може да претставуваат биометриски податоци според некои закони. Coca‑Cola собира биометриски податоци само со ваша конкретна согласност.

Информации поврзани со сметка на платформа за социјални медиуми

Кога се поврзувате или најавувате на услугите преку вашата сметка на социјалните медиуми, како што се Facebook и Twitter, ние ги собираме личните податоци дозволени од платформата за социјални медиуми и дозволите за вашата сметка, како што се вашата фотографија на профилот, е-пошта, допаѓања и интереси и пријатели, следбеници или слични листи.

 • За да го персонализираме вашето искуство со Услугите
 • За да одговориме на вашите коментари и прашања објавени на платформата за социјални медиуми и да ги анализираме комуникациите (како твитови или објави) со или за Coca‑Cola за подобро да разбереме како потрошувачите ја гледаат Coca‑Cola

(Ако подоцна одлучите дека не сакате да ни давате информации од вашата сметка на социјалните медиуми, тогаш приспособете ги поставките за приватност во вашата сметка на социјалните медиуми.)

Податоци за локација

Ние собираме прецизни податоци за геолокација (познато како GPS) кога тоа е дозволено преку нашите апликации кога ќе решите да го дозволите тоа преку оперативниот систем на вашиот мобилен уред и на друг начин со ваша согласност, како што е потребно.

Приближната локација од IP-адреса или конекции со WiFi, Bluetooth или безжична мрежна услуга автоматски се собираат кога ги користите Услугите.

Ги собираме следниве податоци за локацијата за да:

 • Го приспособиме вашето искуство со Услугите
 • Ве известиме кога производите, промоциите или настаните се достапни во ваша близина или да им дозволиме на другите корисници да ја видат вашата локација кога ќе решите да ја дозволите
 • Испратиме географски релевантни реклами

Други лични податоци споделени преку услугите

 

Собираме за да

 • Ги администрираме нашите онлајн заедници
 • Управуваме со промоции и други функции на услугите што ви дозволуваат да ги споделувате вашите лични податоци

b. Информации за користењето на нашите апликации

Кога преземате и инсталирате една од нашите апликации, информациите што ги собираме зависат од оперативниот систем и дозволите на вашиот мобилен уред. Нашите апликации треба да користат одредени функции и податоци од вашиот мобилен уред за да функционираат. На пример, ако сакате беспрекорно искуство од интернет до апликација, треба да собираме и поврзуваме информации од вашиот веб-прелистувач.

За да дознаете повеќе за конкретните информации собрани од апликацијата, проверете ги поставките на вашиот уред или прегледајте ги информациите за дозволите достапни на одредената платформа (на пример, Google Play и App Store) од каде што сте ја преземале апликацијата. Одредени апликации, исто така, ви дозволуваат да го проверите или промените статусот за одредено собирање податоци во поставките за апликацијата. Ако ги промените поставките, одредени функции на апликацијата може да не функционираат правилно.

За да го прекинете собирањето на сите информации преку апликација, деинсталирајте ја апликацијата.

c. Информациите автоматски се собираат за време на користењето на Услугите

Ние автоматски собираме одредени информации од услугите и за користењето на услугите од компјутерите и мобилните уреди на корисниците. Некои автоматски собрани информации се лични податоци според одредени закони. Овие информации автоматски се собираат со помош на колачиња, пиксели, веб-светилници и слична технологија за собирање податоци (колективно, технологија за собирање податоци). 

Информациите што автоматски ги собираме вклучуваат:

 • информации за вашиот компјутер или мобилен уред, како што се тип на уред и идентификациски број, тип на прелистувач, интернет провајдер, мобилна мрежа и оперативен систем
 • IP-адреса и широка географска локација (на пример, локација на ниво на земја или град)
 • како компјутерот или мобилниот уред комуницираат со услугите, вклучувајќи го датумот и времето на пристап до услугите, барањата и резултатите од пребарувањето, кликнувања и движења на глувчето, пристап до одредени веб-страници, кликнати врски и гледани видеа
 • сообраќај и мерења на користењето
 • податоци за страниците или услугите на трети лица до кои се пристапува пред да се влезе во интеракција со Услугите, што се користи за да се направи рекламирањето порелевантно за корисниците
 • интеракции со нашите маркетинг комуникации, како на пример, дали и кога е отворена е-пошта на Coca‑Cola

d. Информации собрани од трети лица

Одвреме-навреме, добиваме лични податоци од трети лица кои ги користиме за да дознаеме повеќе за нашите корисници, да го персонализираме корисничкото искуство и поефикасно да ги промовираме и подобриме Услугите.

Видовите лични податоци што ги добиваме од трети лица се следниве:

 • Лични податоци поврзани со купувањата. Купувањата со платежни картички се обработуваат од трети лица - процесори на плаќање. Coca‑Cola нема пристап до целосни броеви на банкарски сметки, броеви на кредитни картички или броеви на дебитни картички.
 • Лични податоци кои се комерцијално достапни од давателите на маркетинг услуги или собрани од маркетинг партнери преку кампањи и настани, кои се користат за да помогнат во идентификувањето на поединци кои можеби се заинтересирани да дознаат повеќе за Coca‑Cola и да ги дополнат личните податоци што веќе ги имаме. Овие лични податоци вклучуваат увиди од совпаѓањето на нашите псевдонимизирани збирки на податоци со псевдонимизирани збирки на податоци на трети лица, вклучително и во просториите за чисти податоци (видете исто така Дел 4 подолу).
 • Лични податоци што ги добиваме од рекламните партнери - трети лица кои ни помагаат да обезбедиме порелевантно рекламирање
 • Лични податоци споделени со Coca‑Cola од страна на партнерите кои вршат полнење на шишиња
 • Лични податоци од јавно достапни извори
 • Лични податоци од органите за спроведување на законот и други владини органи (но само во ретки случаи)

Може да комбинираме информации што ги има Coca‑Cola за вас или да комбинираме податоци од извори на податоци од трети лица. Бараме секој давател на податоци - трето лице да потврди дека неговото споделување лични податоци со Coca‑Cola е транспарентно за потрошувачите и дека на друг начин е законско.

e. Други информации собрани со ваша согласност

Може да побараме од вас согласност за собирање одредени видови лични податоци за да можете да учествувате во нови активности, да добивате ексклузивни содржини или да тестирате нови функции. Според некои закони за приватност, од Coca‑Cola се бара да добие согласност пред да собира и користи лични податоци. Погледнете го Дел 9 за подетални информации.

4. КАКО COCA-COLA ГИ КОРИСТИ ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ?

Coca‑Cola ги користи личните податоци за да ги обезбеди и подобри Услугите, да управува со својот бизнис, да ги заштити корисниците и да ги спроведе своите законски права.

Ние користиме лични податоци за да ги обезбедиме, персонализираме и подобриме Услугите (во секој случај како што е дозволено со важечкиот закон), вклучувајќи:

 • За креирање и ажурирање на сметките на корисниците и исполнување на барањата на корисниците
 • За централизирање на личните податоци на потрошувачите во базата на податоци управувана од трето лице во наше име и да се додадат информации собрани од трети лица
 • За испраќање маркетиншки и немаркетиншки известувања до корисниците
 • За овозможување комуникација меѓу корисниците, како на пример, онлајн заедница
 • За насочени реклами (исто така понекогаш се нарекува персонализирано или рекламирање засновано на интерес) врз основа на информации генерирани од активноста на интернет на корисникот, како што е посета на веб-страници што содржат реклами или колачиња на нашите рекламни партнери, од кои некои се базираат на гео-локација.
 • За да дознаеме повеќе за нашите корисници за да можеме да препорачаме содржина што мислиме дека ќе интересира одредени корисници
  • Особено развиваме увиди за корисниците преку учество во „простории за чисти податоци”. Преку просторија за чисти податоци, извршуваме пребарувања и извлекуваме резултати и увиди од податоците понудени од трети лица кои исто така учествуваат. Податоците што се користат во просториите за чисти податоци се споделуваат од други бизниси и учесници во формат што директно не открива или изложува лични податоци; наместо тоа, пред совпаѓањето, се создава идентификатор и се користи за усогласување на збирките на податоци од трети лица со псевдонимизираните лични податоци на Coca‑Cola. (Користењето лични податоци за создавање псевдонимизирани податоци вклучува претходно профилирање на збирките податоци.)  По процесот на совпаѓање, добиваме збирни информации за нашата публика кои не дозволуваат збогатување на поединечни збирки на податоци, освен ако не ве информираме или ако на друг начин не добиеме посебна согласност. Споделувањето податоци во чистите простории со податоци е со цел откривање на публиката, проширување на публиката, таргетирање на публиката и моделирање на слична публика.
 • За промовирање и администрирање на програмата за лојалност
 • За услуги на клиентите
 • За олеснување на плаќањето
 • За анализирање како корисниците комуницираат со услугите и трендовите на активности за да можеме да развиеме нови функции и содржини што ги исполнуваат очекувањата на нашите потрошувачи
 • За подобрување на услугите и искуството на корисниците со нив
 • За аналитика на податоци, истражување, развој на производи и машинско учење што ни овозможуваат подобро да ги разбереме нашите потрошувачи и да понудиме иновации за нив
 • За следење и тестирање на услугите, вклучително и за решавање проблеми во работењето
 • За создавање анонимизирани податоци, кои не подлежат на оваа Политика за приватност, кои се користат за подобрување на производите и услугите на Coca‑Cola и слични деловни цели и на друг начин како што е дозволено со договор и закон
 • За откривање и заштита од измама, злонамерна и неовластена употреба на Услугите
 • За управување со ризик и слични административни цели, како што се следење и спроведување на усогласеноста со договорите за корисници и на друг начин усогласување со законите што важат за Coca‑Cola

5. ДАЛИ COCA-COLA КОРИСТИ КОЛАЧИЊА И ДРУГА ТЕХНОЛОГИЈА ЗА СОБИРАЊЕ ПОДАТОЦИ?

Ние користиме колачиња и друга технологија за собирање податоци за да ве препознаеме вас и/или вашиот уред(и) кога ги користите услугите и собираме лични податоци за вас.

Во некои ретки случаи, може да има некои веб-страници кои се дел од услугите кои имаат специфични известувања за колачиња и друга технологија за собирање податоци што се однесуваат на одредени веб-страници и потрошувачи. Ако посетите веб-страница на Coca‑Cola со известување за колачиња, тогаш важи известувањето за колачиња на таа веб-страница.

Што се колачиња?

Колачињата се мали текстуални датотеки што се испраќаат или пристапуваат од вашиот веб-прелистувач или хард дискот на вашиот компјутер. Колачето обично го содржи името на доменот (интернет локација) од кој потекнува колачето, „животниот век” на колачето (т.е., кога ќе истече) и случајно генериран единствен број или сличен идентификатор. Колачето, исто така, може да содржи информации за вашиот компјутер или уред, како што се поставките, историјата на прелистување и активностите спроведени додека ги користите услугите.

Coca‑Cola користи и „пиксели” (понекогаш се нарекуваат веб-светилници). Пикселите се проѕирни слики кои можат да собираат информации за отворањето е-пошта и користењето на веб-страниците низ сите веб-страници и со текот на времето.

Колачињата што Coca‑Cola ги поставува во услугите се нарекуваат колачиња од прво лице. Колачињата поставени во Услугите од кое било друго лице се нарекуваат колачиња од трето лице. Колачињата од трето лице овозможуваат функции или функционалност на трети лица на Услугите или преку нив, како што се аналитика и маркетинг автоматизација. Лицата кои поставуваат колачиња од трето лице можат да го препознаат вашиот уред и кога го користите за пристап до Услугите и кога го користите за да посетите одредени други веб-страници. За да дознаете повеќе општо за колачињата, посетете ја страницата www.allaboutcookies.org.

Некои веб-прелистувачи (вклучувајќи Safari, Internet Explorer, Firefox и Chrome) вклучуваат опција „Не следи” (Do not track; DNT) или слична карактеристика што им сигнализира на веб-страниците дека корисникот не сака да се следи неговата онлајн активност и однесување. Ако веб-страницата што реагира на одреден DNT сигнал го прими сигналот DNT, прелистувачот ја блокира таа веб-страница да собира одредени информации од кеш-меморијата на прелистувачот. Сите прелистувачи не нудат опција DNT и DNT сигналите сè уште не се униформни. Поради оваа причина, многу оператори на веб-страници, вклучително и Coca‑Cola, сè уште не реагираат на DNT сигналите.

Зошто Coca‑Cola користи колачиња и друга технологија за собирање податоци?

Некои колачиња се потребни за да функционираат Услугите. Други колачиња ни овозможуваат да ги следиме интересите на корисниците за насочено рекламирање и да го подобриме искуството на Услугите.

Видовите колачиња кои се испраќаат преку Услугите и зошто се користат се следниве:

 • Строго неопходните колачиња се потребни за да функционираат Услугите.
 • Колачињата за перформанси или аналитика собираат информации за тоа како се користат Услугите за да можеме да ги анализираме и подобриме Услугите. Колачињата за перформанси или аналитика обично остануваат на вашиот компјутер откако ќе го затворите прелистувачот, се додека не ги избришете.
 • Рекламните колачиња се користат за да ги направиме рекламните пораки порелевантни за вас со тоа што ни помагаат да прикажуваме реклами што се засноваат на вашите претпоставени интереси, да спречиме истата реклама да се појавува премногу често и да се осигураме дека рекламите се правилно прикажани за огласувачите.
 • Колачињата од социјалните мрежи им овозможуваат на корисниците полесно да комуницираат со платформите на социјалните медиуми. Ние не ги контролираме колачињата за социјалните мрежи и тие не ни дозволуваат да добиеме пристап до вашите сметки на социјалните мрежи без ваша дозвола. Погледнете ја политиката за приватност на соодветната платформа за социјални медиуми за информации за користените колачиња.

Технологијата за собирање податоци и овозможува на Coca‑Cola да ги следи шемите на сообраќај од една веб-страница до друга, да доставува или да комуницира со колачиња, да разбере дали корисниците ги посетуваат Услугите откако ќе ја видат нашата онлајн реклама прикажана на веб-страница од трето лице, за да ги подобри перформансите на услугите и да го измери успехот на нашите кампањи за маркетинг по е-пошта. Политиките за колачиња на Coca‑Cola (достапни во одредени јурисдикции) ја опишуваат употребата на Coca‑Cola на технологијата за собирање податоци.

Производи на Google

Онаму каде што е дозволено со важечкиот закон, Услугите користат Google Analytics за таргетирано рекламирање (кое Google понекогаш го нарекува „ремаркетинг”). Google користи колачиња што Google ги препознава кога потрошувачите посетуваат различни веб-страници. Податоците собрани преку колачињата на Google и помагаат на Coca‑Cola да анализира како се користат услугите и, за некои услуги и во некои јурисдикции, да ги персонализира маркетинг комуникациите и дигиталното рекламирање.

Услугите, исто така, вградуваат видеа од YouTube (компанија на Google) со врамување. Ова значи дека, откако ќе кликнете на копчето за репродукција на видео на YouTube преку Услугите, се воспоставува врска помеѓу Услугите и серверите на YouTube. Потоа, HTML-врска обезбедена од YouTube се вметнува во кодот на Услугите за да се создаде рамка за репродукција. Видеото зачувано на серверите на YouTube потоа се репродуцира од рамката во Услугите. YouTube, исто така, добива информации што го информираат YouTube дека моментално ги користите услугите: вашата IP-адреса, информациите за прелистувачот, оперативниот систем и поставките на уредот што го користите, URL на тековната веб-страница, претходно посетените веб-страници ако сте следеле врска и видеата што сте ги гледале. Ако сте најавени на вашата сметка на YouTube, информациите може да се поврзат со вашиот кориснички профил на YouTube. Можете да го спречите ова поврзување со одјавување од вашата сметка на YouTube пред да ги користите услугите и да ги избришете соодветните колачиња.

За повеќе информации за тоа како Google ги собира, користи и споделува вашите информации, посетете ја страницата Политика за приватност на Google.

За повеќе информации за тоа како Google користи колачиња во рекламирањето, посетете ја страницата на Google Рекламирање.

За да спречите Google Analytics да ги користи вашите податоци, можете да инсталирате Додаток за прелистувач за исклучување на Google.

За да се откажете од рекламите на Google кои се насочени кон вашите интереси, користете ги вашите Поставки за реклами на Google.

Ако се наоѓате во ЕЕА, Швајцарија или ОК, особено имајте предвид дека, доколку дозволите колачиња на Google во Центарот за преференци за приватност на Coca‑Cola, информациите генерирани од тие колачиња за користењето на услугите се пренесуваат и се складираат од Google на сервери во САД. Coca‑Cola користеше технолошки алатки, вклучувајќи ја алатката за анонимизација на IP на Google, за да го исклучи последниот дел од вашата IP-адреса пред податоците да бидат префрлени од Google во Соединетите Американски Држави, како и алатки на Google за деактивирање на споделување податоци и сигнали на Google и кориснички поставки за идентификација во Google Analytics за одредени јурисдикции. Google нема да поврзе IP-адреса со други податоци што ги поседува Google.

Во име на Coca‑Cola, Google ќе ги користи податоците опишани погоре за да состави извештаи кои и помагаат на Coca‑Cola да управува и да ги обезбедува услугите.

Meta производи

Некои дел од услугите користат производи и функции понудени од апликациите Facebook, Instagram и Messenger и Facebook (Meta производи). Meta производите користат ознаки, пиксели (на Meta пиксел) и други уникатни кодови за следење и технологија кои собираат кориснички информации (вклучувајќи лични податоци) од Услугите. Facebook ги следи корисничките интеракции со Услугите откако корисникот ќе кликне на реклама поставена на Facebook или други Услуги обезбедени од Meta (наречено конверзија) и овозможува Coca‑Cola да дознае повеќе за како корисниците се ангажираат со рекламите и слични податоци.  Meta производите ги користат собраните податоци за сопствени цели на Meta, вклучително и за подобрување на Meta производите. Meta може да пренесе податоци што ги собира од услугите во САД и други земји, каде што можеби имате помалку права на поврзани со вашите лични податоци. За да дознаете повеќе за тоа како Meta производите собираат, користат и обработуваат лични податоци и како можете да управувате или бришете лични податоци за вас, погледнете ја Политиката за приватност за Meta производите на https://www.facebook.com/about/privacy.

Вашиот избор за колачиња

Можете да го поставите вашиот прелистувач да ги одбива сите колачиња или да покажува кога е поставено колаче. (Повеќето прелистувачи прифаќаат колачиња автоматски, но ви дозволуваат да ги оневозможите, но имајте предвид дека некои функции на Услугите може да не работат правилно без колачиња.)

Како што е наведено погоре, Google разви додаток за прелистувач за оневозможување доколку сакате да се откажете од колачињата што се користат за Google Analytics. Можете да го преземете и инсталирате додатокот за вашиот веб-прелистувач овде. Може да ја одбиете употребата на овие колачиња со избирање на соодветните поставки на вашиот прелистувач. За да дознаете повеќе за тоа како да ги видите и како да управувате со вашите информации за Meta производите, видете овде.

Одредени јурисдикции во кои се достапни Услугите имаат и политики за колачиња кои се одвоени и ја дополнуваат оваа Политика за приватност и алатки за управување со колачиња. Погледнете го Дел 9 за подетални информации. 

6. КАКО COCA-COLA ГИ СПОДЕЛУВА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ? 

Coca‑Cola споделува лични податоци со луѓе и бизниси кои помагаат во управувањето со Услугите и во извршувањето на нашиот бизнис и кога ни е законски дозволено или барано да го сториме тоа. Ние, исто така, споделуваме лични податоци кога корисникот бара да ги споделиме. Бараме примателите на лични податоци од нас да се усогласат со оваа Политика за приватност, освен ако и се додека корисниците не се информираат дека ќе се применува друга политика за приватност или известување.

Coca‑Cola споделува лични податоци со следниве категории на примачи:

 • Професионални советници, како што се адвокати, сметководители, осигурителни компании и експерти за безбедност на информации и вештачење.
 • Маркетинг продавачи кои помагаат во промовирањето на Услугите (како што е маркетинг преку е-пошта) и одвреме-навреме ги дополнуваат личните податоци што веќе ги имаме. На пример, Meta добива и користи одредени податоци поврзани со користењето на Услугите за да ни помогне да испорачаме персонализирано рекламирање на нејзината платформа и да ја процениме ефективноста на ова рекламирање.
 • Даватели на услуги, за да им овозможат да вршат услуги во наше име, вклучително и аналитика на податоци, безбедност на податоци, операции за е-трговија, анкети, истражувања, администрирање на промоции, понуди и програми за лојалност и на друг начин да ни помогнат во извршувањето на нашиот бизнис. Некои од овие даватели на услуги имаат глобални одговорности.
 • За стратегиски партнерства, како на пример, со спортски лиги и производители и други даватели на дополнителни понуди.
 • Преку простории за чисти податоци како што е опишано во Дел 4. Споделувањето податоци во простории за чисти податоци е со цел откривање на публиката, проширување на публиката, таргетирање на публиката и моделирање на слична публика.
 • Провајдери на складирање во облак.
 • Потенцијални или актуелни купувачи или инвеститори и нивните професионални советници во врска со кое било вистинско или предложено спојување, преземање или инвестирање во целиот или кој било дел од нашиот бизнис. Ќе вложиме најдобри напори да обезбедиме дека условите на оваа Политика за приватност се однесуваат на личните податоци по трансакцијата или дека корисниците добиваат известување однапред за промените во обработката на личните податоци.
 • Подружници на Coca‑Cola и партнери за полнење шишиња.
 • Надлежните органи за спроведување на законот, владините регулатори и судовите кога веруваме дека обелоденувањето е неопходно (i) за усогласување со законот, (ii) за остварување, воспоставување или одбрана на законски права или (iii) за заштита на виталните интереси на корисниците, деловните партнери, даватели на услуги или друго трето лице.
 • Други трети лица со ваша дозвола.

Ако споделуваме лични податоци, бараме примачите да ракуваат со личните податоци во согласност со оваа Политика за приватност и нашите услови за доверливост и безбедност.

7. КАКО COCA-COLA ГИ ШТИТИ ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ?

Coca‑Cola се грижи да ги штити и чува личните податоци што ни се доверени. Ние користиме различни мерки за да ни помогнат да ги заштитиме личните податоци од неовластен пристап и употреба.

Coca‑Cola користи технички, физички и административни заштитни мерки наменети за заштита на личните податоци што ги обработуваме. Нашите заштитни мерки се дизајнирани да обезбедат ниво на безбедност соодветно на ризикот од обработка на вашите лични податоци и вклучуваат (како што е применливо) мерки за да се обезбеди тековната доверливост, интегритет, достапност и сигурност на системите за обработка и процедура за редовно тестирање, оценување, и евалуација на ефективноста на техничките и организациските мерки за обезбедување на безбедноста на обработката на личните податоци. Сепак, Coca‑Cola не може целосно да ги елиминира безбедносните ризици поврзани со обработката на личните податоци.

Вие сте одговорни за одржување на безбедноста на податоците за најава на вашата сметка. Coca‑Cola ќе го третира пристапот до услугите преку податоците за најава на вашата сметка како што е овластено од вас.

Coca‑Cola може да ја прекине вашата употреба на сите Услуги или на дел од Услугите без известување доколку се сомневаме или откриеме какво било прекршување на безбедноста. Ако сметате дека информациите што сте ги дале на Coca‑Cola или вашата сметка повеќе не се безбедни, известете не веднаш на privacy@coca-cola.com.

Доколку дознаеме за прекршување што влијае на безбедноста на вашите лични податоци, ќе ви доставиме известување како што се бара со важечкиот закон. Кога е тоа дозволено со важечкиот закон, Coca‑Cola ќе ви го достави ова известување користејќи ја адресата на е-пошта поврзана со вашата сметка или друг дозволен метод поврзан со вашата сметка.

НЕОВЛАСТЕН ПРИСТАП ДО ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ ПРЕКУ УСЛУГИТЕ – ВКЛУЧУВАЈЌИ „ГРЕБЕЊЕ” – Е ЗАБРАНЕТ И МОЖЕ ДА ДОДЕДИ ДО КРИВИЧНО ГОНЕЊЕ.

8. КОЛКУ ВРЕМЕ COCA-COLA ГИ ЧУВА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ?

Ги чуваме личните податоци за корисникот онолку долго колку што е активна сметката на корисникот и на друг начин додека е потребно за целите опишани погоре. Исто така, ги чуваме личните податоци онолку долго колку што е потребно за да се усогласиме со законските обврски, да решаваме спорови и да ги спроведуваме нашите договори. 

Имаме намера да ги одржуваме вашите лични податоци точни и ажурирани. Личните податоци кои ги чуваме и со кои работиме подлежат на оваа Политика за приватност во согласност со нашата политика за задржување податоци.  Кога го одредуваме периодот на чување, земаме предвид различни критериуми, како што се видот на производите и услугите што ги барате или ви ги даваме, природата и должината на нашиот однос со вас и задолжителните периоди на чување според важечкиот закон. На крајот на соодветниот период на чување, или ги бришеме или ги анонимизираме лични податоци или, ако не можеме да ги избришеме или анонимизираме личните податоци, тогаш ги издвојуваме и безбедно ги складираме личните податоци додека не биде можно бришење или анонимизација.

Откако ќе ги анонимизираме личните податоци, тоа веќе не се лични податоци. Ние користиме анонимизирани податоци кои подлежат на важечките закони и договори.

9. КОЈ ИЗБОР Е ДОСТАПЕН ЗА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ?

Можете да направите избор за тоа како Coca‑Cola ќе управува со вашите лични податоци. Можете да ги остварите вашите права за приватност со контактирање на Coca‑Cola како што е опишано во овој Дел 9 или користејќи различни алатки кои се достапни преку вашиот прелистувач или кои Coca‑Cola ги прави достапни. Во некои случаи, вашата способност за пристап или контрола на вашите лични податоци е ограничена со важечкиот закон.

Преференци за мобилни уреди

Мобилните оперативни системи и платформите за апликации (на пример, Google Play, App Store) имаат поставки за дозволи за одредени типови податоци и известувања за мобилни уреди, како што се пристап до контакти, услуги за гео-локација и насочени известувања. Можете да ги користите поставките на вашиот мобилен уред за да се согласите или да одбиете одредено собирање информации и/или насочени известувања. Одредени апликации, исто така, може да имаат поставки што ви дозволуваат да ги менувате дозволите и насочените известувања. За некои апликации, менувањето на поставките може да предизвика одредени аспекти на апликацијата да не функционираат правилно.

Можете да го запрете целото собирање информации од апликацијата со деинсталирање на апликацијата. Ако ја деинсталирате апликацијата, размислете и за проверка на поставките на вашиот оперативен систем за да потврдите дека единствениот идентификатор и друга активност поврзана со вашата употреба на апликацијата се избришани од вашиот мобилен уред.

Откажување од е-пошта и текстуални пораки на Coca‑Cola

За да престанете да добивате промотивна е-пошта од Coca‑Cola, кликнете на врската „Отпиши се” најдолу на е-поштата. Откако ќе се откажете, сè уште може да ви испраќаме непромотивни комуникации, како што се сметки за купувања или административни информации за вашата сметка.

Поставките за вашата сметка, исто така, може да ви овозможат да ги промените вашите поставки за известувања, како што се насочените известувања од апликација.

За да престанете да добивате промотивни текстуални пораки (SMS или MMS), испратете одговор на текстуална порака што покажува дека сакате да престанете да добивате промотивни текстуални пораки од нас – како на пример, со испраќање текстуална порака со зборот „Стоп”. Можете, исто така, да не известите како што е наведено подолу во делот „Контактирајте со нас”. Наведете кои типови на известувања повеќе не сакате да ги добивате заедно со соодветниот телефонски број, адреса и/или адреса на е-пошта. Ако се откажете од примање пораки поврзани со маркетинг од нас, сепак може да ви испратиме важни административни пораки, како што се е-пошта за вашите сметки или купувања

ДОКОЛКУ СЕ НАОЃАТЕ ВО ЈУРИСДИКЦИЈА ВО КОЈА ЗАКОНИТЕ ЗА ПРИВАТНОСТ ВИ НУДАТ ПРАВА ЗА ПРИВАТНОСТ КОИ НЕ СЕ ОПИШАНИ ВО ОВАА ПОЛИТИКА ЗА ПРИВАТНОСТ, КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ НА PRIVACY@COCA-COLA.COM. Ние ги почитуваме вашите права за приватност и ќе се потрудиме да ги исполниме вашите барања.

10. КАКО COCA-COLA ЈА ШТИТИ ПРИВАТНОСТА НА ДЕЦАТА?

Некои од услугите имаат ограничувања за возраста што значи дека може да поставуваме прашања за да ја потврдиме вашата возраст пред да ви дозволиме да ги користите тие услуги.

Во согласност со нашата Политика на одговорен маркетинг, Coca‑Cola не насочува маркетинг за нашите производи на деца под 13-годишна возраст. Ако дознаете дека дете под 13-годишна возраст или возраста утврдена според локалниот закон ни доставило лични податоци без родителска согласност или различни од она што е дозволено со важечкиот закон, ве молиме контактирајте ја нашата Канцеларија за приватност на privacy@coca-cola.com. Откако ќе дознаеме, ние ќе преземеме чекори за отстранување на личните податоци на детето како што се бара со важечкиот закон.

 

11. ДАЛИ COCA-COLA ПРЕНЕСУВА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ ВО ДРУГИ ЗЕМЈИ? 

Coca‑Cola може да пренесува лични податоци преку границите на кое било од местата каде што работиме ние и нашите добавувачи и деловни партнери. Овие други места може да имаат закони за заштита на податоци кои се различни од (и во некои случаи, нудат помала заштита) од законите каде што живеете.

Доколку вашите лични податоци се пренесуваат преку границите од нас или во наше име, ние спроведуваме соодветни заштитни мерки за да ги заштитиме вашите лични податоци во согласност со оваа Политика за приватност и важечкиот закон. Овие заштитни мерки вклучуваат согласување со стандардните договорни клаузули или модели на договори за пренос на лични податоци меѓу подружниците на Coca‑Cola и меѓу нашите добавувачи и партнери. Кога се воспоставени, овие договори бараат од нашите подружници, добавувачи и партнери да ги заштитат личните податоци во согласност со важечките закони за приватност.

За да побарате информации за нашите стандардни договорни клаузули или други заштитни мерки за прекуграничен пренос на лични податоци, контактирајте со privacy@coca-cola.com.

12. КОГА ЌЕ СЕ СМЕНИ ОВАА ПОЛИТИКА ЗА ПРИВАТНОСТ?

Може да ја ажурираме оваа Политика за приватност одвреме-навреме како одговор на променливите правни, технички или деловни случувања. Најактуелната верзија секогаш е достапна преку услугите.

Кога ќе ја ажурираме оваа Политика за приватност, ќе ја објавиме ажурираната верзија и ќе го промениме датумот на стапување во сила погоре. Ние, исто така, ќе преземеме соодветни мерки за да ве информираме однапред за значајни промени за кои сметаме дека влијаат на вашите права за приватност, така што ќе имате можност да ја прегледате ревидираната Политика за приватност пред да стапи во сила. Ако е потребна ваша согласност со важечките закони за приватност, ќе ја добиеме вашата согласност за промените пред да се примени ревидираната Политика за приватност. Редовно проверувајте ја оваа Политика за приватност за да се уверите дека сте запознаени со ажурираната верзија.