Луѓето се важни

Ние веруваме дека различното, правичното и инклузивното работно место нè прави посилни како компанија, ни овозможува да создадеме подобра заедничка иднина за вработените и заедниците, го поттикнува пристапот до еднакви можности и гради припадност на нашите работни места и во општеството. 

Одамна знаеме дека нашиот бизнис е исто толку силен колку и заедниците на кои гордо им служиме, а покрај нашите вработени, работиме и на влијание врз животите на потрошувачите, клиентите и општествата ширум светот. 

Ние преземаме активности за создавање на подобра заедничка иднина преку инвестиции во економско зајакнување; различност, правичност и инклузивност; како и преку Фондацијата Coca‑Cola.

Група жени кои прикажуваат соларни ќелии, мали кола и електрични светилки.

Социјални области во нашиот фокус

Нашите глобални цели за одржливост, иницијативи и напредок

Извештај за еколошко, социјално и корпоративно управување од 2021 година

Ние создаваме брендови и производи што луѓето ги сакаат додека градиме поодржлива иднина за нашиот бизнис и за планетата. Сето ова го правиме додека ѝ остануваме верни на нашата цел: да го освежиме светот и да направиме разлика.

Група од три слики групирани една до друга, вклучувајќи две насмеани жени, тост со две шишиња Кока-Кола и горниот поглед на група соларни електрични панели на отворено поле

Ресурсен центар за одржливост

Овој ресурс дава преглед на нашите напори за создавање поодржлив бизнис и подобра заедничка иднина што прави разлика во животот на луѓето, заедниците и нашата планета.

Човек кој се смее додека работи во земјоделска област

Дали имаш дополнителни прашања?