Нашата планета, луѓето и заедниците се важни

Наша цел е да создадеме поодржлива и подобра заедничка иднина. Да направиме разлика во животите на луѓето, заедниците и нашата планета преку водење бизнис на правилен начин. Со тоа што стануваме подобра компанија, можеме да помогнеме во изградбата на посилна, поодржлива иднина за сите нас.

Заземаме холистички пристап кон одржливоста фокусиран на социјално, еколошко и економично управување. Само преку сеопфатен пристап можеме да направиме трансформација и трајна промена.

Нашата стратегија за одржливост нè насочува како да ги поддржуваме и ангажираме извонредните луѓе зад нашите брендови - од земјоделци и вработени, до партнери и добавувачи за флаширање, до клиенти и потрошувачи, до заедниците што ги нарекуваме дом - и ни помага да напредуваме во нашите цели да помогнеме во заштитата на околината.

Одржливост - Целите, приоритетите и напредокот

Области на одржливост во нашиот фокус

Најнови вести за одржливост

Системот Coca‑Cola и Фондацијата Coca‑Cola се мобилизираат за поддршка на тековните напори за помош при поплавите во Кентаки

Најнови вести за одржливост

DASANI и Sprite ги зајакнуваат акредитивите за одржливо пакување во Северна Америка

DASANI и Sprite ги зајакнуваат акредитивите за одржливо пакување во Северна Америка

Нашите глобални цели, иницијативи и напредок

Извештај за еколошко, социјално и корпоративно управување од 2021 година

Ние создаваме брендови и производи што луѓето ги сакаат додека градиме поодржлива иднина за нашиот бизнис и за планетата. Сето ова го правиме додека ѝ остануваме верни на нашата цел: да го освежиме светот и да направиме разлика.

Извештај за еколошко, социјално и корпоративно управување од 2021 година

Ресурсен центар за одржливост

Овој ресурс дава преглед на нашите напори за создавање поодржлив бизнис и подобра заедничка иднина што прави разлика во животот на луѓето, заедниците и нашата планета.

Ресурсен центар за одржливост

Сè уште имаш прашања?