Услови за користење на Coca‑Cola

Датум на стапување во сила: 05 јули 2023 година

Добре дојдовте во Условите за користење на Coca‑Cola („Услови“).

ВНИМАТЕЛНО ПРЕГЛЕДАЈТЕ ГИ БИДЕЈЌИ ОВИЕ УСЛОВИ ПРЕТСТАВУВААТ ЗАКОНСКИ ДОГОВОР МЕЃУ КОМПАНИЈАТА COCA-COLA И НЕЈЗИНИТЕ ПОДРУЖНИЦИ (ЗАЕДНО, COCA-COLA ИЛИ НИЕ) И ВАС.

ОВИЕ УСЛОВИ ВЛИЈААТ НА ТОА КАКО СЕ РЕШАВААТ ВАШИТЕ СПОРОВИ СО COCA-COLA.

1. ВОВЕД 

Овие Правила ги утврдуваат правилата и условите што се применуваат за пристап и користење на веб-страниците на Coca‑Cola, мобилните апликации (апликации), виџетите и другите онлајн и офлајн услуги со кои управува Coca‑Cola (заедно, Услуги). Давател на услугите е The Coca‑Cola Company, One Coca‑Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313.

Овие Услови се применуваат без разлика дали сте регистриран корисник или само прелистувате.

ВАШЕТО КОРИСТЕЊЕ И ПРИСТАП ДО УСЛУГИТЕ СЕ УСЛОВ НА ВАШЕТО ПРИФАЌАЊЕ И СОГЛАСНОСТ СО ОВИЕ УСЛОВИ. Ако не се согласувате со овие Услови, тогаш не користете ги Услугите.

Исто така, прегледајте ја Политиката на приватност на потрошувачите на Coca‑Cola (или која било друга политика на приватност или известување што ви се достапни) за да дознаете како Coca‑Cola постапува со личните податоци што ги собираме од или за корисниците.

2. КОГА ВАЖАТ ОВИЕ УСЛОВИ?  

Овие Услови стапуваат на сила за новите корисници на датумот на стапување во сила наведен погоре. За секој што ги користи Услугите пред датумот на стапување во сила погоре, претходните верзии на Условите важат до десет (10) дена по датумот на стапување во сила.

КОГА КРЕИРАТЕ СМЕТКА, ПРИСТАПУВАТЕ И ГИ КОРИСТЕТЕ УСЛУГИТЕ ИЛИ СЕКОГАШ КОГА СЕ СОГЛАСУВАТЕ СО НИВ, НА COCA-COLA Ѝ ПРЕТСТАВУВАТЕ ДЕКА СТЕ ПОДОБНИ ДА ГИ КОРИСТЕТЕ УСЛУГИТЕ И СЕ СОГЛАСУВАТЕ ДА БИДЕТЕ ОБВРЗАНИ СО ОВИЕ УСЛОВИ.

За да ги користите нашите Услуги, морате да бидете барем законски полнолетни во вашето место на живеење или на друг начин законски да сте способни да склучите обврзувачки договор со Coca‑Cola.

Ако сè уште не сте ја достигнале законската возраст во вашето место на живеење или на друг начин не сте законски во можност да склучите обврзувачки договор, вашиот родител или законски старател мора да се согласи со овие Услови пред да ги користите Услугите. Пред да започнете да ги користите Услугите, замолете го вашиот родител или старател да ви ги објасни овие Услови.

РОДИТЕЛИ И ЗАКОНСКИ СТАРАТЕЛИ: Ако ги прифаќате овие Услови во име на малолетно лице, вие ѝ претставувате на Coca‑Cola дека сте родител или законски старател на детето; потврдете дека ги прифаќате овие Услови и се согласувате со Политиката на приватност за потрошувачите на Coca‑Cola (или друга политика на приватност или известување што ви е достапно) во име на вашето дете; и прифатете ја целата одговорност за користењето на Услугите од страна на вашето дете и согласноста со овие Услови.

Ако не сте подобни да ги користите Услугите или не се согласувате со овие Услови, не сте овластени да ги користите Услугите.

3. КАДЕ ВАЖАТ ОВИЕ УСЛОВИ?

Овие Услови се однесуваат на Услугите со кои или на кои овие Услови се поврзани или објавени.

Различни правила и услови важат за онлајн услугите за вработените, кандидатите за работа и деловните клиенти и партнери на Coca‑Cola и за делови од корпоративните веб-страници на Coca‑Cola. Различни услови важат и за услуги од трети лица поврзани со Услугите (нпр. Whats App). Видете го делот 12 подолу.

Дополнителни услови можат да важат за одредени функции на Услугите, како што се апликации, промоции, услови за продажба или користење на услуги за текстуални пораки („Дополнителни услови“). Сите Дополнителни услови се дел од (и се вградени со оваа референца во) овие Услови. Кога ќе ви бидат претставени, мора да се согласите со Дополнителните услови пред да ги користите функциите на Услугите на кои тие се однесуваат. Овие Услови и Дополнителните услови се применуваат подеднакво, освен ако некој дел од Дополнителните услови е неповратно неконзистентен со овие Услови, во кој случај Дополнителните услови ќе регулираат, но исклучиво до степенот на недоследноста. 

Услуги за текстуални пораки

Некои од Услугите нудат услуги за текстуални пораки (SMS или MMS). Откако ќе се пријавите да примате текстуални пораки од нас, зачестеноста на текстуалните пораки што ви ги испраќаме зависи од вашите трансакции со нас. Можете да излезете од услугите за текстуални пораки со испраќање на зборот STOP на специфичниот мобилен код поврзан со Услугите. МОЖЕ ДА СЕ НАПЛАЌА ЗА ПОРАКИ И ПОДАТОЦИ. Сите трошоци се наплаќаат од страна на и на вашиот давател на безжични услуги. Контактирајте со вашиот давател на безжични услуги за планови и детали за цените. Услугите за текстуални пораки се обезбедуваат на основа „како што се“ и можеби не се достапни во сите области во секое време.

СО СОГЛАСНОСТА ДА ПРИМАТЕ ТЕКСТУАЛНИ ПОРАКИ, ВИЕ РАЗБИРАТЕ И СЕ СОГЛАСУВАТЕ ДЕКА COCA-COLA КОРИСТИ СИСТЕМ ЗА АВТОМАТСКО БИРАЊЕ ЗА ДА ВИ ДОСТАВИ ТЕКСТУАЛНИ ПОРАКИ И ДЕКА ВАШАТА СОГЛАСНОСТ ЗА ДОБИВАЊЕ ТЕКСТУАЛНИ ПОРАКИ НЕ Е ПОТРЕБНА КАКО УСЛОВ ЗА КУПУВАЊЕ СТОКИ ИЛИ УСЛУГИ.

4. ДАЛИ COCA-COLA ЌЕ ГИ ПРОМЕНИ УСЛУГИТЕ?

Coca‑Cola континуирано работи на подобрување на Услугите. Coca‑Cola може да воведе нови функции и функционалности кои ги подобруваат Услугите и кои претходно не биле дел од Услугите („Нови функции“). Coca‑Cola, исто така, може одвреме-навреме да воведува ажурирања, корекции на грешки и други промени на Услугите кои ја подобруваат функционалноста на корисничкото искуство („Ажурирања“). Coca‑Cola го задржува правото да додава или да не додава нови функции или правото да прави или да не прави ажурирања. Ако новите функции вклучуваат такси, Coca‑Cola ќе ви обезбеди избор дали да ги користите новите функции. Ако Coca‑Cola прави ажурирања, вие се согласувате и ја овластувате Coca‑Cola да спроведува ажурирања со или без известување до вас. 

Coca‑Cola може да направи нова функција достапна само за да ја испробате пред да биде општо достапна за јавноста. Кога новите функции се достапни за да ги испробате пред другите да имаат пристап до нив, ние ги нарекуваме новите функции „пробни услуги“. Имајќи го предвид вашето право на пристап до пробните услуги, се согласувате да дадете повратни информации за пробните услуги како што разумно бара Coca‑Cola. Coca‑Cola го задржува правото да ги менува пробните услуги без известување додека пробните услуги не се сметаат за дел од Услугите и да одлучи да не ги направи пробните услуги дел од услугите. 

БЕЗ ОГЛЕД НА ДРУГИТЕ ДЕЛОВИ ОД ОВИЕ УСЛОВИ ЗА НАШАТА ОДГОВОРНОСТ КОН ВАС, ПРОБНИТЕ УСЛУГИ СЕ ОБЕЗБЕДУВААТ „КАКО ШТО СЕ“ БЕЗ КАКВА БИЛО ГАРАНЦИЈА И СТРАНИТЕ НА COCA-COLA (КАКО ШТО Е ДЕФИНИРАНО ВО ДЕЛОТ 13) НЕМА ДА ИМААТ НИКАКВА ОДГОВОРНОСТ ШТО ПРОИЗЛЕГУВА ОД ВАШИОТ ИЗБОР ДА КОРИСТИТЕ ПРОБНИ УСЛУГИ. ДОКОЛКУ КАКВО БИЛО ИСКЛУЧУВАЊЕ НА ОДГОВОРНОСТА ВО ОДНОС НА ПРОБНИТЕ УСЛУГИ НЕ Е ПРИМЕНЛИВО СПОРЕД ВАЖЕЧКИОТ ЗАКОН, ЕДИНСТВЕНАТА ОДГОВОРНОСТ НА СТРАНИТЕ НА COCA-COLA ВО ОДНОС НА ПРОБНИТЕ УСЛУГИ Е ВАШАТА ДИРЕКТНА ШТЕТА ДО ИЗНОСОТ ШТО СТЕ ГО ПЛАТИЛЕ ЗА ПРОБНИТЕ УСЛУГИ.

Ништо во овој Дел 4 не го ограничува правото на Coca‑Cola да го ограничи пристапот до одредени делови од Услугите или да ги прекине Услугите или која било содржина што ја обезбедуваме преку Услугите во секое време, без известување или одговорност кон вас. Ние правиме сè за да се осигуриме дека Услугите се целосно оперативни во секое време, но Coca‑Cola не е одговорна кон вас доколку поради некоја причина Услугите се недостапни.

5. ДАЛИ COCA-COLA ЌЕ ГИ ПРОМЕНИ ОВИЕ УСЛОВИ?

Датумот на стапување во сила на овие Услови е наведен на почетокот на оваа веб-страница. 

Coca‑Cola можеби ќе треба да ги измени овие Услови за да ги одразуваат ажурирањата или новите функции или промените на важечките закони. Доколку Coca‑Cola направи материјални измени на овие Услови со кои се намалуваат законските права, ние ќе објавиме известувања во Услугите и ќе ги известиме корисниците преку е-пошта користејќи ги адресите на е-пошта во нивните сметки најмалку триесет (30) дена однапред. Ако не се согласувате со Условите како што се изменети, тогаш мора да ја откажете вашата сметка и да престанете да ги користите Услугите пред истекот на периодот на известување. Континуираната употреба на Услугите по истекот на периодот на известување наведен во известувањето се смета за прифаќање на Условите како што се изменети.

Нема да правиме промени кои материјално и ретроактивно ги намалуваат вашите законски права без претходна најава, освен ако не сме законски обврзани да го сториме тоа или да ги заштитиме правата на другите корисници на Услугите. 

Изменетите Услови ги заменуваат сите претходни верзии на нашите договори, известувања или изјави на или за овие Услови.

6. ДАЛИ Е ПОТРЕБНА СМЕТКА?

Не мора да креирате сметка за да ги прелистувате јавните веб-страници на Coca‑Cola, но можеби ќе ви треба сметка за целосно искористување на Услугите, како на пример да добивате пристап до понуди и други промоции или да користите делови „само за членови“ од Услугите. 

За да креирате сметка, ќе треба да ја наведете барем вашата адреса на е-пошта. Coca‑Cola, исто така, може да бара да го наведете вашиот датум на раѓање и место на живеење по потреба за да потврди дека сте законски способни да склучите обврзувачки договор со Coca‑Cola или да побарате согласност од вашиот родител или законски старател за овие Услови во ваше име. 

Coca‑Cola, исто така, може да побара од вас да дадете дополнителни информации, како што се вашето име, телефонски број, преференции, мислења и други детали за вас што ќе одберете да ги споделите како дел од процесот на креирање сметка. За да дознаете повеќе за тоа како ги обработуваме личните податоци што ги собираме од вас кога креирате сметка, погледнете ја Политиката на приватност на потрошувачите на Coca‑Cola (или која било друга политика на приватност или известување со кое се согласивте кога ја креиравте вашата сметка).

Како што е наведено во Политиката за одговорен маркетинг на Coca‑Cola, ние не продаваме директно на деца под 13-годишна возраст (или минималната возраст што ја пропишуваат законите во вашата земја). Како такви, Услугите не се насочени или наменети за употреба од деца под 13-годишна возраст (или минималната возраст што ја пропишуваат законите во вашата земја). 

Се согласувате дека нема: да креирате сметка за никој друг освен за себе, да креирате сметка со намера да имитирате друго лице или да го фалсификувате кој било елемент од процесите за верификација на подобноста на Coca‑Cola. Coca‑Cola го задржува правото да одбие регистрација или да ја откаже или суспендира сметката во секое време доколку откриеме или се сомневаме во прекршување на овие Услови. Не смеете да креирате сметка ако претходно сте биле суспендирани или ви било забрането да ги користите Услугите. 

Ветувате дека секоја информација што ја доставувате до Coca‑Cola е вистинита, точна и целосна и се согласувате да ја чувате таква во секое време.

Ако од вас биде побарано да изберете лозинка кога креирате сметка, вашата лозинка е лична за вас. Се согласувате да не му ги давате на кое било друго лице вашата лозинка, други безбедносни информации или пристап до Услугите. Ве молиме бидете особено внимателни кога пристапувате до вашата сметка од јавен или заеднички компјутер или кога го споделувате вашиот уред за другите да не можат да ја видат или запишат вашата лозинка или други лични податоци. Вие сте одговорни за сите активности што се случуваат со користењето на вашата лозинка.

Се согласувате веднаш да нè известите на https://www.coca-colacompany.com/contact-us доколку откриете или се сомневате во неовластен пристап или употреба на вашата лозинка, сметка или друго прекршување на безбедноста. 

7. ДАЛИ COCA-COLA НАПЛАЌА ЗА УСЛУГИТЕ?

Услугите генерално се бесплатни. Ако некогаш се бара плаќање за одредени функции на Услугите, Coca‑Cola ќе ви обезбеди избор дали да ги користите платените функции.

Одредени услуги ви дозволуваат да купувате производи на Coca‑Cola. Купувањата ќе бидат регулирани со посебни услови за продажба што ви се претстават при купувањето – прочитајте ги внимателно. 

Единствено вие сте одговорни за сите наплати, такси и други трошоци поврзани со користењето на Услугите, вклучувајќи ја опремата и интернет врската или услугата за мобилен телефон неопходни за пристап и користење на Услугите. Ако пристапувате и ги користите Услугите на вашиот мобилен уред, се согласувате дека единствено вие сте одговорни за сите трошоци што ќе ги направите кај вашиот мобилен оператор.

8. КОЈ ГИ ПОСЕДУВА УСЛУГИТЕ?

Што се однесува до Coca‑Cola и вас, Coca‑Cola и нејзините трети лица даватели на лиценца се и ќе останат единствени и ексклузивни сопственици на сите права, титули и интереси во и на Услугите, вклучувајќи ја целата содржина достапна преку Услугите и нејзиниот дизајн, избор и уредување и сите права на интелектуална сопственост во нив (Содржина на услугите). Односно, Coca‑Cola ги поседува Услугите и поседува или има лиценца за Содржината на услугите, а вие ја поседувате целата ваша Корисничка содржина, како што е опишано подолу.

Содржината на услугите го вклучува името на Coca‑Cola и сите поврзани имиња, логоа, имиња на производи и услуги, дизајни и слогани (Ознаки на Coca‑Cola). Не смеете да ги користите Ознаките на Coca‑Cola без претходна писмена дозвола од Coca‑Cola. Сите други имиња, логоа, имиња на производи и услуги, дизајни, слогани, написи или странични написи на Coca‑Cola или на трети лица што се појавуваат на или во Услугите се трговски марки на нивните соодветни сопственици. 

Немате право, лиценца или овластување во однос на Содржината на услугите, освен како што е изречно наведено во овие Услови. Услугите се заштитени со меѓународни авторски права, трговска марка, патент, трговска тајна и други важечки закони за интелектуална сопственост или сопственички права. За појаснување, се согласувате да не (и да не дозволите кое било трето лице да):

 

 • Отстранувате кои било известувања за авторски права, трговска марка или други сопственички права содржани во Услугите.
 • Создавате и/или објавувате своја сопствена база на податоци која содржи делови од Услугите без претходна писмена согласност од Coca‑Cola.
 • Репродуцирате, дистрибуирате, менувате, креирате изведени дела од, јавно прикажувате, јавно изведувате, повторно објавувате, преземате, складирате или пренесувате која било Содржина на услугите, освен како што е изречно овластено во овие Услови.
 • Користите каков било робот-програма, пајак-програма, апликација за пребарување/пронаоѓање или друг автоматизиран уред, процес или средства за пристап, преземање или индексирање на кој било дел од Услугите.
 • Ги прекршите на друг начин сопственичките права на Coca‑Cola или на нејзините трети лица даватели на лиценца во и на Содржината на услугите во кое било време.

Вие ја поседувате вашата корисничка содржина, но ѝ давате право на Coca‑Cola да ја користи.

Услугите можат да содржат форуми и други интерактивни функции кои ви дозволуваат вам и на другите корисници да објавувате, поднесувате, прикажувате или пренесувате содржина или материјали (заедно, корисничка содржина). Вие ја поседувате Корисничката содржина ја што ги создавате, освен ако во правилата и условите што се применуваат за вашето поднесување на Корисничката содржина не е поинаку наведено.

Вие разбирате и признавате дека сте одговорни за вашата Корисничка содржина, вклучувајќи ја нејзината законитост, веродостојност, точност и соодветност.

Без разлика дали испраќате Корисничка содржина преку Услугите или страниците на социјалните медиуми на Coca‑Cola, вие ѝ доделувате на Coca‑Cola (вклучувајќи ги и нашите добавувачи кои ни помагаат да управуваме со Услугите и секој од нашите соодветни наследници и оние на кои е доделено) неограничени, постојани, светски, неексклузивни, без авторски права, целосно платени права и лиценца (и право на подлиценца преку повеќе нивоа) за користење, хостирање, складирање, репродукција, менување, јавно прикажување, изведување, преведување, дистрибуирање и на друг начин откривање на вашата корисничка содржина на трети лица, целосно или делумно, за каква било цел и во кој било медиум сега познат или понатаму развиен, до степен дозволен со закон (Лиценца за корисничка содржина). Не се пренесуваат морални права со Лиценцата за корисничка содржина што ѝ ја давате на Coca‑Cola во овие Услови. Ако не сакате да ѝ дадете Лиценца за корисничка содржина на Coca‑Cola, не поднесувајте корисничка содржина.

Кога обезбедувате корисничка содржина, вие ѝ претставувате и ѝ гарантирате на Coca‑Cola дека:

 

 • Вие ги поседувате или контролирате сите права во и на вашата корисничка содржина и имате право да ѝ ги дадете правата и лиценцата доделени на Coca‑Cola погоре во овие Услови.
 • Вашата корисничка содржина не ги нарушува правата на кое било друго лице или ентитет, како што се правата на приватност и јавност и правата на интелектуална сопственост.
 • Вашата корисничка содржина е вистинита и точна.
 • Целата ваша корисничка содржина е во согласност со овие Услови и сите важечки закони, правила и прописи.

Вашата корисничка содржина мора да биде во согласност со сите следни правила:

 

 • Корисничката содржина не смее да содржи материјал што е клеветнички, непристоен, недоличен, злоставувачки, навредлив, вознемирувачки, насилен, омразен, погрден или на друг начин спорен.
 • Корисничката содржина не смее да промовира сексуално експлицитни или порнографски материјали, насилство или дискриминација врз основа на раса, религија, националност, попреченост, пол, сексуална ориентација, родов идентитет или возраст.
 • Корисничката содржина не смее да измами или да има намера да го измами кое било лице.
 • Корисничката содржина не смее да промовира никаква незаконска активност или да застапува, промовира или помага каков било незаконски чин.
 • Корисничката содржина не смее погрешно да го претставува вашиот идентитет или поврзаност со кое било лице или организација или да остава впечаток дека вашата Корисничка содржина е поддржана од Coca‑Cola или од кое било друго лице или субјект, доколку тоа не е случај.

Ако верувате дека корисничката содржина ги прекршува овие Услови, известете нè на https://www.coca-colacompany.com/contact-us, вклучувајќи опис на конкретната корисничка содржина и нејзината локација во Услугите или присуството на социјалните медиуми на Coca‑Cola. До степен дозволен со закон, вие се согласувате да ја обесштетите Coca‑Cola за сите побарувања поднесени од трето лице против Coca‑Cola кои произлегуваат од или во врска со вашата корисничка содржина.

Покрај корисничката содржина, одвреме-навреме може да изберете да ѝ дадете на Coca‑Cola идеи, предлози или други повратни информации за Услугите (повратни информации). За поднесување идеја, посетете ја нашата веб-страница на https://www.coca-colacompany.com/contact-us/submit-an-idea и прегледајте ги информациите таму. Вие ги поседувате вашите повратни информации, но обезбедувајќи ги за Coca‑Cola, се согласувате и со ова ѝ давате на Coca‑Cola целосно платено, без тантиеми, трајно, неотповикливо, ширум светот, неексклузивно и целосно подлиценцирачко право и лиценца за користење, репродуцирање, изведување, прикажување, дистрибуирање, приспособување, менување, реформатирање и создавање изведени дела од, и на кој било начин искористување, на сите ваши повратни информации. Исто така, потврдувате и се согласувате дека Coca‑Cola може да користи повратни информации во Услугите сè додека не сте директно идентификувани без ваша претходна писмена дозвола. Сите ваши повратни информации се сметаат за недоверливи и несопственички.

9. ШТО СЕ ДОЗВОЛЕНИ КОРИСТЕЊА НА УСЛУГИТЕ?

Во зависност од вашата согласност со овие Услови, Coca‑Cola ви дава вам, исклучиво за ваша некомерцијална употреба, лично, ограничено, неексклузивно, непреносливо, отповикливо и ограничено право на пристап и користење на Услугите и преземање (1) копија од секоја апликација.

Морате да ги користите Услугите само за законски, лични и некомерцијални цели, а не за какви било лажни цели или во врска со каква било незаконска активност. Без ограничување на горенаведеното, не смеете и се согласувате да не се обидувате или охрабрувате или да дозволите трето лице да:

 

 • Добива (или се обидува да добива) неовластен пристап до Услугите или компјутерските системи или мрежи на Coca‑Cola преку хакирање, ископување лозинки или други средства или да ја наруши безбедноста на кој било компјутер или безбедносна мрежа.
 • Ги користи Услугите на кој било начин за кој знаете или треба да знаете дека може да ги оштети, оневозможи, преоптовари или да им наштети на серверите или мрежите на Coca‑Cola.
 • Дискриминира, вознемирува, се заканува, измамува, засрамува, повредува или предизвикува вознемиреност, непријатност или анксиозност кај другите или на друг начин се меша (или се обидува да се меша) во користењето и уживањето на Услугите од кое било друго лице.
 • Ги користи Услугите во име на кој било друг освен вас.
 • Копира, менува, приспособува, преведува, прави обратен инженеринг, декодира или на друг начин се обидува да изведе или да добие пристап до кој било дел од Услугите.
 • Го отстранува кое било известување за авторски права, трговска марка или други сопственички права содржани во Услугите или на друг начин ги прекршува или нарушува правата на интелектуална сопственост на кое било трето лице.
 • Користи каков било робот-програма, пајак-програма, апликација за пребарување/пронаоѓање или друг автоматизиран уред, процес или средства за пристап, преземање или индексирање на кој било дел од Услугите.
 • Изнајмува, позајмува, продава, дава подлиценца, доделува, дистрибуира, објавува, пренесува или на друг начин ги прави достапни Услугите или која било функција или функционалност на Услугите на кое било трето лице од која било причина.
 • Преформатира или врамува кој било дел од веб-страниците што се дел од Услугите, вклучително и со намера за препродажба или дистрибуција на производи.
 • Ги користи Услугите за да испрати каква било неовластена или несакана комерцијална или промотивна содржина.

Coca‑Cola го задржува правото да ја следи и евидентира активноста на Услугите во најголема мера дозволена со применливиот закон и во согласност со Политиката на приватност на Coca‑Cola (или која било друга политика на приватност или известување доставени до вас).

Coca‑Cola има дискреционо право да го прекине вашиот пристап до Услугите (покрај кој било друг достапен правен лек) без известување доколку Coca‑Cola има разумна основа да верува дека ги користите Услугите со прекршување на овие Услови.

10. ДАЛИ НЕКОИ УСЛОВИ ВАЖАТ ПОСЕБНО ЗА КОРИСТЕЊЕ НА АПЛИКАЦИИТЕ?

Освен како што е изречно наведено во овој Дел 10, овие Услови важат за вашето преземање и користење на нашите апликации. 

За разлика од веб-страница, мобилната апликација е софтвер што се презема и инсталира на вашиот мобилен уред. Иако се преземени на вашиот мобилен уред, апликациите се лиценцирани - не ви се продаваат. Вие не стекнувате никаков сопственички интерес во апликациите или кое било друго право освен да ги користите апликациите во согласност со и како предмет на овие Услови. 

Можете да преземете една копија од апликација на мобилен уред што го поседувате или на друг начин го контролирате исклучиво за ваша лична, некомерцијална употреба. За да ви се овозможат одредени функционалности, некои од апликациите мора да пристапат до различни функции и податоци на вашиот мобилен уред. За повеќе податоци за тоа како се ракува со личните податоци од страна на Апликациите, погледнете ја Политиката на приватност на Coca‑Cola (или друга политика на приватност или известување што ви било достапно кога сте преземале Апликација).

Апликациите и останатите Услуги може да ја немаат сосем истата содржина.

Можеме од време на време да развиваме и обезбедуваме ажурирања (како што е дефинирано во Дел 4) на апликација. Врз основа на поставките на вашиот мобилен уред, кога вашиот мобилен уред е поврзан на Интернет, апликацијата автоматски ќе ги преземе и инсталира сите достапни ажурирања или можете да добиете известување или од вас да биде побарано да ги преземете и инсталирате достапните Ажурирања. Се согласувате да ги преземете и инсталирате сите ажурирања и потврдувате и се согласувате дека апликацијата може да не работи правилно ако не го направите тоа. Сите ажурирања на апликацијата се сметаат за дел од апликацијата и Услугите и подлежат на овие Услови.

Coca‑Cola го резервира и задржува целото право, титула и интерес за и во апликациите, вклучувајќи ги и сите ознаки на Coca‑Cola (дефинирани во Дел 8) и, како помеѓу Coca‑Cola и вас, сите други авторски права, трговски марки и други интелектуални права на сопственост на нив или поврзани со нив, освен како што ви е изречно дадено во овие Услови.

Кога преземате некоја од апликациите од App Store на Apple или Google Play (двете се платформи за апликации), вие потврдувате и се согласувате дека:

 

 • Помеѓу Coca‑Cola и платформата за апликации, Coca‑Cola е единствено одговорна за апликациите.
 • Платформата за апликации нема обврска да обезбедува какви било услуги за одржување и поддршка во однос на апликацијата.
 • Ако нашата апликација не успее да се усогласи со која било важечка гаранција: (i) можете да ја известите платформата за апликации и платформата за апликации може да ви го рефундира износот што сте го платиле за апликацијата (ако е применливо), (ii) до максималниот степен дозволен со важечките закони, платформата за апликации нема да има никаква друга гарантна обврска во однос на апликациите и (iii) други побарувања, загуби, обврски, штети, трошоци или расходи што се припишуваат на каква било неусогласеност со која било гаранција, како помеѓу Coca‑Cola и платформата за апликации, се одговорност на Coca‑Cola.
 • Платформата за апликации не е одговорна за решавање на какво било побарување што го имате во врска со апликациите или вашето поседување и користење на апликациите.
 • Ако трето лице тврди дека апликацијата ги прекршува правата на интелектуална сопственост на друго лице, како помеѓу платформата за апликации и Coca‑Cola, Coca‑Cola е одговорна за истрагата, одбраната, порамнувањето и надоместот на секое такво барање за повреда на интелектуална сопственост.
 • Платформата за апликации и нејзините подружници се трети лица корисници на важечките услови за користење бидејќи тие се однесуваат на вашата лиценца за користење апликација. По прифаќањето на правилата и условите на нашите услови за користење, Платформата за апликации ќе има право (и ќе се смета дека го прифатила правото) да ги спроведе условите за користење поврзани со вашата лиценца за Апликација против вас како трето лице корисник на неа.
 • Исто така, морате да се придржувате до сите услови на трети лица кои се применуваат преку платформата за апликации кога користите апликација.

За да дознаете повеќе за конкретните податоци собрани од која било од апликациите, проверете ги поставките на вашиот мобилен уред или прегледајте ги обелоденувањата на платформата за апликации од која сте ја преземале апликацијата. За да го запрете собирањето на сите податоци преку апликација, ве молиме деинсталирајте ја.

Вие со ова претставувате и гарантирате дека: (i) не сте лоцирани во земја која е предмет на владино ембарго од САД или означена од владата на САД како земја „поддржувач на терористи“; и (ii) не сте наведени на ниту една владина листа на САД на забранети или ограничени страни.

11. КОГА СТАПУВААТ НА СИЛА ОВИЕ УСЛОВИ? КОГА ЗАВРШУВА НИВНАТА ВАЖНОСТ?

Овие Услови стапуваат на сила кога ќе ги признаете како дел од креирањето сметка, преземањето апликација или користењето на некоја од Услугите со кои се поврзани овие Услови (предмет на исклучокот наведен во Дел 2). Овие Услови имаат важност додека не ги прекинете вие или Coca‑Cola.

Можете да престанете да ги користите Услугите во секое време и од која било причина. Ако сакате да ја избришете вашата сметка, контактирајте со Coca‑Cola користејќи ги информациите за контакт дадени во Дел 15 и/или деинсталирајте ја која било или сите апликации. 

Ако сакате да ги поправите или избришете личните податоци поврзани со вашата сметка, погледнете во делот „Вашите избори“ од Политиката на приватност на потрошувачите на Coca‑Cola (или друга политика на приватност или известување обезбедена или достапна за вас).

Coca‑Cola може да ја укине вашата сметка веднаш и автоматски без никакво известување доколку прекршите кој било важечки закон за користење на Услугите. Coca‑Cola го задржува правото да укине сметка и пристап до Услугите со или без известување доколку Coca‑Cola има разумна основа да верува дека некој корисник пристапува или ги користи Услугите со прекршување на овие Услови.

Coca‑Cola може да го суспендира вашиот пристап до Услугите, да ја откаже вашата сметка или да ги прекине овие Услови во секое време без претходна најава доколку откриеме или се сомневаме дека има повреда на безбедноста или ако Coca‑Cola престане да нуди или поддржува некоја од Услугите, што Coca‑Cola може да го стори на нејзина сопствена дискреција.

Ќе се обидеме да ве известиме однапред пред да го прекинеме вашиот пристап до Услугите за да можете да ги вратите сите важни кориснички информации (до степен што е дозволен со закон и овие Услови), но можеби нема да го сториме тоа ако утврдиме дека би било непрактично, незаконски, не во интерес на нечија безбедност или сигурност или на друг начин штетно за правата или имотот на Coca‑Cola. Кога овие Услови ќе се прекинат, правата дадени од Coca‑Cola престануваат и мора да престанете со секаква употреба на Услугите и да ги избришете сите копии од апликациите од вашиот мобилен уред.

Секоја одредба од овие Услови која, по својата природа, би требала да го преживее престанокот на овие Услови, ќе продолжи да важи и по престанокот. На пример, сите следни одредби ќе продолжат да важат по престанокот: какво било ограничување на нашата одговорност, услови за сопственост или права на интелектуална сопственост, каква било обврска што треба да ни ја платите и услови за спорови меѓу нас. Престанокот не ограничува и нема да ограничи ниту едно од правата и правните лекови на Coca‑Cola или вашите правни лекови во согласност со законот или во облик на правична заштита.

12. КОЈ Е ОДГОВОРЕН ЗА ПОВРЗАНИТЕ УСЛУГИ?

Услугите содржат линкови до други веб-страници и ресурси обезбедени од трети лица (вклучувајќи ги нашите партнерски маркетиншки агенции и платформи за социјални медиуми), услуги за пораки од трети лица (нпр. Whats App) и во реклами (заедно, поврзани услуги). Coca‑Cola не може да ги контролира и не ги контролира поврзаните услуги, иако некои поврзани услуги ви дозволуваат да им ги извезувате вашите информации ним, како што се функциите „ми се допаѓа“ или „сподели“ на социјалните медиуми. Внимателно прегледајте ги политиките за приватност и другите услови за користење за сите поврзани услуги. Ако одлучите да пристапите до некоја од Поврзаните услуги, тоа го правите целосно на ваш сопствен ризик и подлежи на правилата и условите што се применуваат на Поврзаните услуги, а не на овие Услови.

Услугите можат да вклучуваат софтвер од трети лица кој се нуди општо достапен бесплатно под отворен код или слични лиценци (софтвер на трети лица). Иако Услугите што ви се даваат подлежат на овие Услови, софтверот на трети лица вклучен во Услугите може да подлежи на други лиценци или услови за користење, кои ќе ви бидат претставени како и кога е применливо.

13. КАКО Е ОГРАНИЧЕНА ОДГОВОРНОСТА НА COCA-COLA СПОРЕД ОВИЕ УСЛОВИ?

Одрекување од гаранции на Coca‑Cola

КАДЕ ШТО Е ДОЗВОЛЕНО СО ВАЖЕЧКИТЕ ЗАКОНИ, УСЛУГИТЕ СЕ ОБЕЗБЕДУВААТ „КАКО ШТО СЕ“ И СО СИТЕ ГРЕШКИ И ДЕФЕКТИ И БЕЗ КАКОВ БИЛО ВИД ГАРАНЦИЈА.

ДО МАКСИМАЛНИОТ СТЕПЕН ДОЗВОЛЕН СПОРЕД ПРИМЕНЛИВИОТ ЗАКОН, COCA-COLA, ВО СВОЕ ИМЕ И ВО ИМЕ НА НЕЈЗИНИТЕ ПОДРУЖНИЦИ И НЕЈЗИНИТЕ И НИВНИТЕ СООДВЕТНИ ДАВАТЕЛИ НА ЛИЦЕНЦА И СОДРЖИНАТА И ДОБАВУВАЧИТЕ (ЗАЕДНО, СТРАНИТЕ НА COCA-COLA) ИЗРЕЧНО СЕ ОДРЕКУВА ОД СИТЕ ГАРАНЦИИ, БЕЗ РАЗЛИКА ДАЛИ СЕ ИЗРЕЧНИ, ИМПЛИЦИРАНИ, ЗАКОНСКИ ИЛИ ПОИНАКВИ, ВО ОДНОС НА УСЛУГИТЕ, ГИ ВКЛУЧУВААТ СИТЕ ИМПЛИЦИТНИ ГАРАНЦИИ ЗА ПРОМЕТЛИВОСТ, СООДВЕТНОСТ ЗА ОДРЕДЕНА ЦЕЛ, ТИТУЛА И НЕПРЕКРШУВАЊЕ, И ГАРАНЦИИ КОИ МОЖАТ ДА ПРОИЗЛЕЗАТ ОД ТЕКОТ НА РАБОТЕЊЕТО, ТЕКОТ НА ИЗВРШУВАЊЕТО, КОРИСТЕЊЕТО ИЛИ ТРГОВСКАТА ПРАКТИКА. БЕЗ ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ГОРЕНАВЕДЕНОТО, НИТУ ЕДНА ОД СТРАНИТЕ НА COCA-COLA НЕ ДАВА НИКАКВА ГАРАНЦИЈА ИЛИ ОБВРСКА ИЛИ НЕ ПРЕТСТАВУВА НА КАКОВ БИЛО НАЧИН ДЕКА УСЛУГИТЕ ЌЕ ГИ ЗАДОВОЛАТ ВАШИТЕ БАРАЊА, ЌЕ ГИ ПОСТИГНАТ СИТЕ ПРЕДВИДЕНИ РЕЗУЛТАТИ, ЌЕ БИДАТ КОМПАТИБИЛНИ ИЛИ ЌЕ РАБОТАТ СО КОЈ БИЛО ДРУГ СОФТВЕР, СИСТЕМИ ИЛИ УСЛУГИ, ЌЕ РАБОТАТ БЕЗ ПРЕКИН, ЌЕ ГИ ИСПОЛНУВААТ СИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ИЗВЕДБА ИЛИ ДОВЕРЛИВОСТ ИЛИ ЌЕ БИДАТ БЕЗ ГРЕШКИ ИЛИ ДЕКА СЕКОЈА ГРЕШКА ИЛИ ДЕФЕКТ МОЖЕ ИЛИ ЌЕ СЕ КОРИГИРА.

НЕКОИ ЗАКОНОДАВСТВА НЕ ДОЗВОЛУВААТ ИСКЛУЧУВАЊЕ ИЛИ ОГРАНИЧУВАЊА НА ИМПЛИЦИТНИТЕ ГАРАНЦИИ ИЛИ ОГРАНИЧУВАЊАТА НА ВАЖЕЧКИТЕ ЗАКОНСКИ ПРАВА НА ПОТРОШУВАЧОТ, ТАКА ШТО НЕКОИ ИЛИ СИТЕ ОД ГОРЕНАВЕДЕНИТЕ ИСКЛУЧУВАЊА И ОГРАНИЧУВАЊА МОЖЕ ДА НЕ ВАЖАТ ЗА ВАС.

Ограничувања на одговорноста на Coca‑Cola

Coca‑Cola е одговорна за разумни директни и предвидливи штети предизвикани од материјалното прекршување на овие Услови од страна на Coca‑Cola, кои се предмет на одредбите од овие Услови. 

Во најголема мерка дозволена со применливиот закон, Coca‑Cola не е и нема да биде одговорна за:

 

 • Штети кои не се предвидливи, вклучително и последователни штети.
 • Примерни или казнени штети.
 • Секоја загуба на добивка, загуба на бизнис, загуба на договор, прекин на деловна активност, очекувани заштеди, добра волја или губење на деловни можности во врска со вашето користење на Услугите.
 • Вируси или друг злонамерен софтвер добиен со пристап до Услугите или грешки, дефекти, одложувања или прекини во Услугите.
 • Загуби поврзани со дејства на кое било трето лице, вклучително користење или неможност да се користат поврзаните услуги.

ОСВЕН АКО ИЗРЕЧНО СЕ БАРА ВО ВАЖЕЧКИТЕ ЗАКОНИ, ВО НИКОЈ СЛУЧАЈ ЦЕЛОСНАТА ОДГОВОРНОСТ НА СТРАНИТЕ НА COCA-COLA КОН ВАС ЗА СИТЕ ПОБАРУВАЊА КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ИЛИ СЕ ОДНЕСУВААТ НА КОРИСТЕЊЕТО ИЛИ НЕМОЖНОСТА НА КОРИСТЕЊЕ НА УСЛУГИТЕ ИЛИ НА ДРУГ НАЧИН ШТО ПРОИЗЛЕГУВА ОД ИЛИ СЕ ОДНЕСУВА НА ОВИЕ УСЛОВИ, БЕЗ РАЗЛИКА ДАЛИ ВО ДОГОВОР, ДЕЛИКТ ИЛИ НА ДРУГ НАЧИН, НЕМА ДА НАДМИНЕ СТО АМЕРИКАНСКИ ДОЛАРИ (100,00 УСД).

Ништо во овие Услови не е наменето да ја исклучи или ограничи одговорноста на кој било начин што е незаконски, вклучително и одговорност за смрт или лична повреда предизвикана од наша небрежност или за лажно претставување или друго намерно однесување. ДОКОЛКУ СЕ УТВРДИ ДЕКА НЕКОЕ ОД ГОРЕНАВЕДЕНИТЕ ОГРАНИЧУВАЊА Е НЕВАЖЕЧКО, ВКУПНАТА ОДГОВОРНОСТ НА СТРАНИТЕ НА COCA-COLA ЗА СИТЕ ШТЕТИ, ЗАГУБИ ИЛИ ПРИЧИНИ ЗА ДЕЈСТВО ОД КОЈ БИЛО ВИД ИЛИ ПРИРОДА ЌЕ БИДЕ ОГРАНИЧЕНА ДО НАЈГОЛЕМА МЕРКА ДОЗВОЛЕНА СО ВАЖЕЧКИТЕ ЗАКОНИ.

КАКО ПОТРОШУВАЧ, ИМАТЕ КОРИСТ ОД СЕКОЈА ЗАДОЛЖИТЕЛНА ОДРЕДБА ОД ЗАКОНИТЕ ВО ЗАКОНОДАВСТВОТО ВО КОЕ ЖИВЕЕТЕ. НИШТО ВО ОВИЕ УСЛОВИ НЕ ВЛИЈАЕ НА ВАШИТЕ ПРАВА КАКО ПОТРОШУВАЧ ДА СЕ ПОТПРЕТЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ ОДРЕДБИ ОД ЛОКАЛНИОТ ЗАКОН.

14. КАКО COCA-COLA ЌЕ КОМУНИЦИРА СО ПОТРОШУВАЧИТЕ?

Кога ги користите Услугите или ни испраќате е-пошта, вие комуницирате со нас по електронски пат. Во зависност од вашите избори и поставките на сметката, ние ќе комуницираме со вас по електронски пат на различни начини, како што се преку е-пошта, текстуална порака или известување во апликацијата, или со објавување порака во апликацијата или на друг начин преку Услугите. Некои од овие комуникации се автоматски, а некои стандардно се испраќаат како дел од Услугите. Одвреме-навреме може да додаваме или отстрануваме одредени типови на комуникации. Можете да прилагодите дали ќе примате одредени електронски комуникации во поставките на вашата сметка. Иако можете да оневозможите одредени комуникации, ние сепак можеме да ви испраќаме известувања по потреба за да ви обезбедиме одредени делови од Услугите, како што е известување за безбедносен инцидент.

Се согласувате дека сите договори, известувања, обелоденувања и други комуникации што ви ги обезбедуваме по електронски пат ги задоволуваат сите законски барања таквите комуникации да бидат во писмена форма, освен ако задолжителните применливи закони конкретно не бараат различна форма на комуникација. Одредени електронски комуникации можат да подлежат на такси или трошоци од вашиот оператор или давател на услуги.

Ако вашата адреса на е-пошта или други информации за контакт се сменат, вие сте одговорни за информирање на Coca‑Cola. Промените на вашата адреса за е-пошта ќе важат за сите наши комуникации со вас.

Одредени комуникации можат да вклучуваат информации за вашата сметка, како што е барање за ресетирање лозинка. Секој што има пристап до вашата сметка на е-пошта или мобилен уред може да ја гледа содржината на овие комуникации.

Кога испраќаме маркетиншки или промотивни комуникации, тоа го правиме врз основа на вашата согласност како и кога е потребно. Можете исто така да ги контролирате нашите маркетиншки комуникации преку е-пошта со кликнување на врската за отпишување во подножјето на секоја маркетиншка е-пошта. 

15. КАКО ДА КОНТАКТИРАМ СО COCA-COLA?

За да контактирате со Coca‑Cola за овие Услови, Политиката на приватност на потрошувачите на Coca‑Cola или обработката на личните податоци на Coca‑Cola, контактирајте со нас на https://www.coca-colacompany.com/contact-us/contact-us-form.

Можете исто така да контактирате со нас преку пишување до The Coca‑Cola Company, P.O. Box 1734, Atlanta, GA 30301 или со јавување на 1.800.GET.COKE (1.800.438.2653) или со користење на какви било други информации специфични за законодавството достапни преку Услугите.

За да контактирате со Coca‑Cola за нашата Политика на приватност и како постапуваме со личните податоци што ги собираме од или за корисниците, користете ги информациите за контакт дадени во нашата Политика на приватност на потрошувачите на Coca‑Cola.

16. РАЗНО

a. Овие Услови (вклучувајќи ја Политиката на приватност на потрошувачите на Coca‑Cola или друга политика на приватност или известување доставено до вас) го содржат единственото и целосно разбирање од страна на Coca‑Cola и помеѓу Coca‑Cola и вас во однос на Услугите и прашањата содржани овде и ги заменуваат сите претходни и истовремени разбирања и договори, без разлика дали се писмени и усни, во врска со Услугите.

b. Се согласувате дека вашата употреба на тастатура, глушец или друг уред за да изберете копче или икона или слично дејство или на друг начин да обезбедите потврда или согласност на Coca‑Cola претставува ваш електронски потпис, што е еквивалентно на вашиот писмен потпис. Вие исто така се согласувате дека не е потребна потврда од трето лице за да се потврди вашиот електронски потпис. Понатаму, се согласувате дека секое користење на вашиот електронски потпис во врска со Услугите претставува ваш договор да бидете обврзани со овие Услови за користење бидејќи тие постојат на датумот на вашиот електронски потпис.

c. Овие Услови се во корист на и се обврзувачки за Coca‑Cola и за вашите наследници и оние на кои им е доделено, соодветно.

d. Coca‑Cola може да ги додели овие Услови на наследник во интерес (целосно или делумно), но вие не смеете да ги доделите Условите без претходна изречна писмена согласност од Coca‑Cola.

e. Ако некоја одредба од овие Услови се смета од страна на суд или друг трибунал на надлежното законодавство како неважечка, незаконска или неспроведлива поради која било причина, таа одредба ќе биде елиминирана или ограничена на минимален степен така што останатите одредби ќе продолжат со истиот ефект како да не е искористена таквата неспроведлива или неважечка одредба.

f. Ниту едно откажување од страна на Coca‑Cola од кој било рок или услов наведен во овие Услови нема да се смета за дополнително или континуирано откажување од таквиот рок или услов или откажување од кој било друг услов. Секој неуспех на Coca‑Cola да спроведе право или одредба според овие Услови нема да претставува откажување од таквото право или одредба.

g. Ништо содржано во овие Услови не создава партнерство, заедничко вложување, ангажирање или друг таков однос од и помеѓу Coca‑Cola и вас.

h. Ако Coca‑Cola или вие сте спречени да извршите или не можете да извршите некоја обврска според овие Услови поради која било причина надвор од разумната контрола на страната што се повикува на оваа одредба, работата на засегнатата страна ќе биде продолжена за периодот на одложување или неможностa за извршување поради таквата причина.

i. Насловите и натписите се само за погодност. Освен ако поинаку не е предвидено или објаснето со контекстот, употребата на зборовите или фразите „вклучително“, „вклучува“, „особено“, „на пример“, „како што е“ или кој било сличен израз, треба да се толкува како илустративна и нема да го ограничи значењето на зборовите, описите, дефинициите, фразите или термините кои претходат или следат по тие зборови. 

17. РЕШАВАЊЕ СПОРОВИ

Coca‑Cola ќе ја цени можноста директно да го реши секое прашање во врска со Услугите со вас. Ако сакате да ни укажете на некое прашање, контактирајте со нас на https://www.coca-colacompany.com/contact-us/contact-us-form.

Се согласувате да решавате спорови, побарувања и причини за дејства кои произлегуваат од или се поврзани со вашата употреба на Услугите (секое, спор) како што е наведено во овој Дел 17. Согласно специфичните одредби за законодавството подолу, овие Услови и вашето користење на Услугите се регулирани со законите на државата Џорџија, САД, без оглед на нејзиниот избор на законски одредби.

Примената на Конвенцијата на Обединетите нации за договори за меѓународна продажба на стоки е изречно исклучена.

ДО МАКСИМАЛНИОТ СТЕПЕН ДОЗВОЛЕН СО ПРИМЕНЛИВИОТ ЗАКОН, ВИЕ СЕ СОГЛАСУВАТЕ ДЕКА СЕКОЈА ПРИЧИНА ЗА ДЕЈСТВО ШТО ПРОИЗЛЕГУВА ОД ИЛИ Е ПОВРЗАНА СО УСЛУГИТЕ МОРА ДА ЗАПОЧНЕ ВО РОК ОД ЕДНА (1) ГОДИНА ПО НАСТАНУВАЊЕТО НА ПРИЧИНАТА ЗА ДЕЈСТВОТО; ВО СПРОТИВНО, ПРИЧИНАТА ЗА ДЕЈСТВОТО Е ТРАЈНО ЗАБРАНЕТА.

За потрошувачи од Канада: Вие и Coca‑Cola се согласувате дека овие Услови се регулирани и толкувани во согласност со законите на провинцијата Онтарио и законите на Канада што се применуваат таму. Вие се согласувате дека секое дејство по закон или начела што произлегува од или се однесува на овие Услови ќе биде поднесено само во провинциските или федералните судови лоцирани во Торонто, Онтарио, и со ова се согласувате и поднесувате ексклузивна лична јурисдикција на таквите судови за целите на судски спорови за кое било такво дејство.

За потрошувачи од ЕУ: Ако сте жител на ЕУ, можете да поднесете барање за спроведување на вашите права за заштита на потрошувачите во врска со овие Услови во земјата-членка на ЕУ во која живеете. Исто така, Европската комисија обезбедува онлајн платформа за решавање спорови до која можете да пристапите тука: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Повеќе информации за вашите права како потрошувач се достапни тука.

За потрошувачи од Италија: Секој спор помеѓу вас и нас во врска со овие Услови ќе го решаваат само судовите во местото каде што живеете или сте резидент. Можете да аплицирате и за вонсудски механизам за решавање на кој било спор во врска со овие Услови (во согласност со одредбите од деловите 141 – 141 од Кодексот на италијанските потрошувачи, 6 септември 2005 година бр. 206). На пример, можете да ја користите или консултирате Европската онлајн платформа за решавање спорови спомената погоре.

За потрошувачи од Бангладеш, Бутан, Индија, Малдиви, Непал и Шри Ланка: Овие Услови и вашето користење на Услугите се регулирани со законите на вашето место на вообичаено живеење, без оглед на изборот на законските одредби. Судовите од надлежното законодавство лоцирани во тоа место на вообичаено живеење ќе имаат ексклузивна надлежност за сите спорови кои произлегуваат од, се поврзани со или имаат врска со овие Услови.

За потрошувачи од Обединетото Кралство: Овие Услови и нивниот предмет се регулирани и толкувани во согласност со законите на Англија и Велс. И вие и ние се согласуваме дека судовите на Англија и Велс ќе имаат ексклузивна јурисдикција (освен ако сте жител на Северна Ирска, можете да покренете постапка и во Северна Ирска, а ако сте жител на Шкотска, можете исто така да поведете постапка во Шкотска.)

За потрошувачи од САД:

Избор на арбитер и правила. Спорот мора да се поднесе исклучиво до Американската арбитражна асоцијација (ААА) за да биде сослушан според нивните Правила за арбитража за потрошувачи. Ако поради која било причина, ААА не е во можност или не сака да ја спроведе арбитражата во согласност со овие услови, вие и ние ќе избереме друг арбитер во согласност со 9 U.S. Код чл. 5.

Задолжителна (индивидуална) арбитража. Се согласувате дека секој спор меѓу нас ќе се решава исклучиво по индивидуална (неколективна) арбитража. Страните имаат намера да се обврзат на Федералниот акт за арбитража, 9 U.S.C. Чл. 1 и понатаму. Арбитража значи дека нема да има порота, ниту судија.

Опсег на арбитражата. Арбитерот исклучиво ќе ги одреди сите прашања во врска со спорот, применувајќи ги овие Услови. Арбитерот, исто така, ќе го одреди секое прашање за тоа дали некој спор или прашање е предмет на арбитража. Арбитерот нема да има овластување да слуша каков било спор како колективна тужба, масовна тужба или репрезентативна тужба. Арбитерот нема да има никаква овластување да издаде ослободување на никого освен вас или нас.

Исклучок од арбитража (Суд за мали побарувања). Споровите што можат целосно да се решат во суд за мали побарувања не треба да се поднесуваат на арбитража.

Избор на место (округот Фултон, Џорџија). Вие се согласувате дека сите спорови ќе се разгледуваат исклучиво во округот Фултон, Џорџија, освен ако не е поинаку договорено од Страните или не е определено од арбитерот. Вие се согласувате со законодавството во државата Џорџија за сите намени.

Избор на закон (Џорџија). Овие Услови и вашето користење на Услугите се регулирани со законите на државата Џорџија, САД, без оглед на нејзиниот избор на законски одредби. Меѓутоа, секое определување за тоа дали спорот е предмет на арбитража или во однос на водењето на арбитражата ќе се регулира исклучиво со Федералниот акт за арбитража, 9 U.S.C. Чл. 1 и понатаму.

Правни лекови достапни во арбитража. Арбитерот може да одобри каков било правен лек, олеснување или исход што страните би можеле да ги добијат на суд, вклучително и такси и трошоци за адвокат, во согласност со законот(-ите) што се применуваат на случајот, освен судски налог.

Судски налог. Арбитерот не може да издаде никаков судски налог. Ако која било од страните во Спорот бара судски налог, арбитерот ќе ја заврши арбитражата за Спорот, ќе издаде пресуда за паричен надомест (доколку има), а потоа страната што бара судски налог може да поднесе нова тужба до државниот или федералниот суд во округот Фултон, Џорџија, исклучиво за судски налог. Наодите од фактите и правните заклучоци на арбитерот нема да се доставуваат како доказ или да претставуваат преседан во оваа следна тужба.

ОДРЕКУВАЊЕ ОД КОЛЕКТИВНА ТУЖБА

Онаму каде што е дозволено со применливиот закон и во Соединетите Држави, Coca‑Cola и вие се согласувате дека секоја постапка за решавање спор ќе се води само на индивидуална основа, а не со колективна, консолидирана или репрезентативна тужба. Секој од нас се откажува од секое право на судење со порота. 

18. УСЛОВИ ВО ПОСЕБНИ ЗАКОНОДАВСТВА

СЛЕДУВААТ ИНФОРМАЦИИ ЗА ПРАВАТА НА ПОТРОШУВАЧИТЕ И ИЗБОРИТЕ ВО ПОСЕБНИ ЗАКОНОДАВСТВА. ВЕ ОХРАБРУВАМЕ ДА ГИ ПРЕГЛЕДАТЕ РЕЛЕВАНТНИТЕ ДЕЛОВИ. 

За потрошувачи од Калифорнија: Ако сте помлади од 18 години и сте жител на Калифорнија, можеби имате право да побарате отстранување на вашата корисничка содржина што сте избрале да ја објавите во јавноста преку Услугите. За да побарате отстранување на вашата корисничка содржина, контактирајте со Coca‑Cola на privacy@coca-cola.com со наслов „Отстранување на корисничка содржина на малолетници во Калифорнија“. Имајте предвид дека правото на отстранување не е апсолутно – правото се однесува на вашето оригинално објавување на вашата Корисничка содржина, но не и на последователно споделување или објавување од други и не за содржина за вас споделена од други лица. Правото за отстранување, исто така, не се применува ако сте добиле компензација или друг надомест за објавување на корисничката содржина. Coca‑Cola не може да обезбеди сеопфатно отстранување на корисничката содржина од Интернет. 

Ако сте жител на Калифорнија и сакате да побарате Coca‑Cola да ги избрише личните податоци што ги чуваме за вас, погледнете го делот Калифорнија од Политиката на приватност на Coca‑Cola.

Доколку Услугите во кое било време се сметаат за електронска комерцијална услуга (како што е дефинирано во делот 1789.3 од Граѓанскиот законик на Калифорнија), жителите на Калифорнија имаат право на следниве конкретни информации за правата на потрошувачите:

Давателот на услугите е: The Coca‑Cola Company, One Coca‑Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313.

Ако Услугите се сметаат за електронски комерцијални услуги, можете да поднесете жалба во врска со Услугите или да добиете дополнителни информации во врска со користењето на Услугите со испраќање е-пошта на https://www.coca-colacompany.com/contact-us/contact-us-form. Можете исто така да контактирате со нас преку пишување до The Coca‑Cola Company, P.O. Box 1734, Atlanta, GA 30301, или со јавување на 1.800.GET.COKE (1.800.438.2653)

За сите потрошувачи од САД: За информации за тоа како да пријавите жалба за прекршување на авторските права според Законот за авторски права на дигиталниот милениум од 1998 година („DMCA“), погледнете ја нашата политика DMCA.

За потрошувачи од Германија: Ништо во овие Услови не ја ограничува или исклучува одговорноста на Coca‑Cola за грубо невнимание во однос на корисниците со седиште во Германија. Во согласност со правилата на Германската федерација за рекламирање (Deutscher Werberat, ZAW), Coca‑Cola не спроведува рекламирање или маркетиншки активности насочени кон потрошувачи на возраст под 14 години. Како такви, Услугите не се насочени или наменети за употреба од страна на некој помлад од 14 години.