Woda, która chroni wodę

Kropla Beskidu to niskozmineralizowana naturalna woda mineralna. Chronimy wodę i źródła, z których ją pozyskujemy, bo wiemy, że to jeden z najcenniejszych zasobów naszej planety.

Woda Kropla Beskidu pochodzi z Tylicza, usytuowanego przy wschodniej granicy Popradzkiego Parku Krajobrazowego – jednego z największych parków krajobrazowych w Polsce.

Produkty

Woda Kropla Beskidu gazowana w butelce

Kropla Beskidu Gazowana

Kropla beskidu

Nutritional Information Label
Wartość odżywcza
Serving Size Label
Wielkość porcji
Serving Size Value
mg/L
Calories Label
KATION Sodowy (Na⁺)
Calories Value
15
Calories From Fat Label
KATION Potasowy (K⁺)
Calories From Fat Value
1.1
Total Fat Label
KATION Wapniowy (Ca2+)
Total Fat Percentage
45
Sodium Label
KATION Magnezowy (Mg2+)
Sodium Percentage
17
Included Sugar Label
ANION Wodorowęglanowy (HCO3-)
Included Sugars Percentage
219
Protein Label
ANION Siarczanowy (SO₄²-)
Protein Percentage
33
Total Sugars Label
ANION Chlorkowy (Cl-)
Total Sugars Percentage
3.1
Carbohydrates Label
ANION Fluorkowy (F-)
Carbohydrates Percentage
<0.10
Description

Kropla Beskidu Niegazowana

Kropla beskidu

Nutritional Information Label
Wartość odżywcza
Serving Size Label
Wielkość porcji
Serving Size Value
mg/L
Calories Label
KATION Sodowy (Na⁺)
Calories Value
15
Calories From Fat Label
KATION Potasowy (K⁺)
Calories From Fat Value
1.1
Total Fat Label
KATION Wapniowy (Ca2+)
Total Fat Percentage
45
Sodium Label
KATION Magnezowy (Mg2+)
Sodium Percentage
17
Carbohydrates Label
ANION Fluorkowy (F-)
Carbohydrates Percentage
<0.10
Total Sugars Label
ANION Chlorkowy (Cl-)
Total Sugars Percentage
3.1
Included Sugar Label
ANION Wodorowęglanowy (HCO3-)
Included Sugars Percentage
219
Protein Label
ANION Siarczanowy (SO₄²-)
Protein Percentage
33
Description
Woda Kropla Beskidu niegazowana w butelce
Woda Kropla Beskidu musująca w butelce

Kropla Beskidu Musująca

Kropla beskidu

Nutritional Information Label
Wartość odżywcza
Serving Size Label
Wielkość porcji
Serving Size Value
mg/L
Calories Label
KATION Sodowy (Na⁺)
Calories Value
15
Calories From Fat Label
KATION Potasowy (K⁺)
Calories From Fat Value
1.1
Total Fat Label
KATION Wapniowy (Ca2+)
Total Fat Percentage
45
Sodium Label
KATION Magnezowy (Mg2+)
Sodium Percentage
17
Carbohydrates Label
ANION Fluorkowy (F-)
Carbohydrates Percentage
<0.10
Total Sugars Label
ANION Chlorkowy (Cl-)
Total Sugars Percentage
3.1
Included Sugar Label
ANION Wodorowęglanowy (HCO3-)
Included Sugars Percentage
219
Protein Label
ANION Siarczanowy (SO₄²-)
Protein Percentage
33
Description