Warunki realizacji voucherów turystycznych

 

 

 

Festiwal

 

 

Organizator/warunki i regulaminy

 

 

Kraj

 

 

Data

 

Tomorrowland Summer

https://www.tomorrowland.com/en/f estival/welcome

 

Belgia

 

28 – 30 Lipiec

Untold, Kluż-Napoka Transylwania

 

https://www.untold.com/

 

Rumunia

 

3-6 Sierpień

Sziget, Budapeszt

https://szigetfestival.com/en/

Węgry

11 – 13 Sierpień

Lollapalooza, Berlin

https://www.lollapaloozade.com/en

Niemcy

9 – 10 Wrzesień

Tomorrowland Winter

https://www.tomorrowland.com/en/

winter/welcome

Francja

Marzec 2024

Coachella

https://www.coachella.com/

California

/USA

Kwiecień 2024

1. Zwycięzca oraz jego goście muszą mieć ukończone 18 lat, a w przypadku Festiwalu Coachella ukończone 21 lat, aby móc wziąć udział w poszczególnych Festiwalach

2. Zwycięzca musi być dostępny, aby udać się na wydarzenie, w terminach określonych przez Organizatora, w przeciwnym wypadku straci nagrodę.

3. Organizator loterii nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia, przełożenie lub odwołanie jakiegokolwiek zaplanowanego wydarzenia z jakiegokolwiek powodu, w tym między innymi z powodu pandemii, epidemii, lokalnych ognisk chorób, sytuacji zagrożenia zdrowia publicznego i kwarantanny, a zwycięzca nie otrzyma zwrotu kosztów biletów.

4. Przyjmując Nagrodę, zwycięzca wyraża zgodę na przestrzeganie wszelkich zasad, warunków i ograniczeń określonych w regulaminie wydarzenia, który jest dostępny na stronie www poszczególnych organizatorów.

5. Zwycięzca rozumie i zgadza się, że Organizator ma prawo zdyskwalifikować i usunąć zwycięzcę lub jego gościa z dowolnej aktywności w dowolnym momencie, jeśli zachowanie zwycięzcy lub jego gościa w dowolnym momencie jest niechętne do współpracy, zakłócające spokój lub może lub powoduje szkodę dla osoby, mienia lub reputacji Organizatora.

6. Zwycięzca i jego gość, podają wszystkie wymagane informacje dotyczące danych osobowych, które umożliwią wystawienie biletów na podróż, zakwaterowanie i bilety festiwalowe.

7. Zwycięzca i jego gość rozumieją, że zapewnione zakwaterowanie będzie jednym (1) wspólnym pokojem.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, jeśli zwycięzca nie wykorzysta biletu w dniu wydarzenia.

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania samodzielnie zaaranżowane przez zwycięzcę podczas pobytu w miejscu docelowym Festiwalu lub wycieczki zewnętrzne osobiście zorganizowane w lokalnym mieście

10. Za uzyskanie wiz lub kart turystycznych wyłączną odpowiedzialność ponosi Zwycięzca i jego goście, a wszelkie związane z tym koszty pokrywa Zwycięzca.

11. Zwycięzca i jego gość, ponoszą wyłączną odpowiedzialność za uzyskanie ubezpieczenia podróżnego, ważnych paszportów i wszelkich innych dokumentów niezbędnych do podróży międzynarodowych.

12. Zwycięzca i jego gość, nie mogą mieć żadnych ograniczeń co do ich zdolności lub praw do podróżowania do i z miejsca docelowego Festiwalu lub kraju wylotu. Prawo do odmowy wjazdu do któregokolwiek z krajów przysługuje kontroli paszportowej i władzom krajów. Organizator loterii lub Organizator Nagrody nie ponosi odpowiedzialności za zapewnienie Zwycięzcy lub jego osobie towarzyszącej, możliwości podróżowania i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty poniesione w przypadku odmowy wjazdu przez Kontrolę Paszportową lub władze danego kraju.

13. Mogą obowiązywać ograniczenia, warunki i ograniczenia podróży.

14. Zwycięzca i jego gość, ponoszą wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów i regulacji krajów docelowych

15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek towary lub usługi dostarczone poza przyznaną nagrodą.

16. Zwycięzca i jego gość są odpowiedzialni za przestrzeganie wszelkich procedur związanych z COVID- 19 określonych przez dany kraj, linię lotniczą, hotele/obiekty noclegowe, miejsca wydarzeń lub innych dostawców oferujących usługi będące częścią nagrody. Niespełnienie jakichkolwiek wymagań COVID-19 może skutkować przepadnięciem wybranych elementów nagrody lub całej nagrody.

17. Nagroda jest niezbywalna i nie zostanie dokonana żadna zamiana, z wyjątkiem przypadków określonych w regulaminie loterii konsumenckiej według wyłącznego uznania Sponsora.

18. Istnieje nieodłączne ryzyko narażenia na COVID-19 podczas podróży i w każdym miejscu publicznym, w którym przebywają ludzie. COVID-19 jest chorobą zakaźną, która może prowadzić do ciężkiej choroby i śmierci. Przyjmując tę Nagrodę, zwycięzcy i goście zwycięzców dobrowolnie przyjmują na siebie wszelkie ryzyko związane z narażeniem na COVID-19.

19. Jeśli Bilety zostaną uzyskane lub wykorzystane z naruszeniem warunków uczestnictwa, zostaną one automatycznie unieważnione. Okazicielowi odmówi się wstępu, a jeśli uczestniczy już w Wydarzeniu, zostanie usunięty, w obu przypadkach bez zwrotu pieniędzy.

20. W najszerszym zakresie, dozwolonym przez prawo Sponsor wyłącza wszelką odpowiedzialność za jakiekolwiek straty, szkody lub obrażenia powstałe u Ciebie lub jakiejkolwiek strony trzeciej wynikające z Twojego udziału w promocji lub wynikające z przyjęcia i wykorzystania Nagrody.

21. Przystępując do loterii, zwycięzca wyraźnie wyraża zgodę na Ogólne Warunki Uczestnictwa w wydarzeniu o które gra. Warunki uczestnictwa są zamieszczone przez organizatorów poszczególnych wydarzeń, na dedykowanych stronach internetowych. 

22. Nagroda obejmuje bilety dla zwycięzcy i gościa (maksymalnie jednej osoby) na wybrany festiwal, podróż do i z kraju ojczystego oraz zakwaterowanie w wybranych terminach festiwalu oraz transport naziemny do i z wcześniej uzgodnionego zakwaterowania na miejsce festiwalu.

23. Zwycięzca jest odpowiedzialny za zapewnienie sobie wyżywienia i napojów we własnym zakresie.

24. Przelot w tę i z powrotem odbywa się tylko do jednego dużego miasta, z lotami / pociągami ustalonymi wcześniej przez Organizatora. Zwycięzcy będą musieli być dostępni w tym czasie.

25. Zwycięzca i jego gość będą odpowiedzialni za własną drogę do i z wybranego miasta wylotu/powrotu w swoim kraju.

26. Zwycięzca i jego gość ponoszą wyłączną odpowiedzialność za opłacenie wszystkich kosztów utrzymania i kosztów dodatkowych w stosunku do tych wymienionych powyżej.

27. Zwycięzca i jego gość są odpowiedzialni za przestrzeganie warunków biletu lotniczego.

28. Zwycięzca i jego gość są odpowiedzialni za przestrzeganie zasad obowiązujących w miejscach zakwaterowania.

29. Zwycięzca i jego gość są zobowiązani do stosowania się do uzasadnionych poleceń Organizatora, gdy znajduje się pod jego nadzorem.

30. Zwycięzca i jego gość muszą uzupełnić informacje zawarte w systemie zarządzania gośćmi w ciągu dwóch (2) dni otrzymania formularza (formularz wysłany e-mailem z adresu Coca‑Cola Guest Management), w przeciwnym wypadku nagroda przepadnie.