Ludzie i społeczności

Poznaj pozytywny wpływ The Coca‑Cola Company na ludzi i społeczności na całym świecie. Zobacz, w jaki sposób poprzez nasze inicjatywy pomagamy wprowadzać pozytywne zmiany .

Ludzie i społeczności

Zaangażowanie społeczne

Ludzie są w centrum wszystkich naszych działań, od naszych pracowników, przez tych, którzy mają kontakt z naszą działalnością, po społeczności, które nazywamy domem. Zaangażowanie społeczne pozwala nam wprowadzać pozytywne, wymierne zmiany zarówno w społecznościach, w których działamy, jak i w naszej firmie. 

Każdy z nas może mieć duży wpływ na lepszą wspólną przyszłość.

Dążenie do lepszej wspólnej przyszłości naszych społeczności poprzez pracę

Naszym celem jest wykorzystanie naszego głosu, pozycji i inwestycji w celu wspierania różnorodności i równości w biznesie we wszystkich społecznościach.

Zaangażowanie w rozwój społeczności

W 2022 r. The Coca‑Cola Foundation przyznała dotacje o łącznej wartości 94,8 mln dolarów na rzecz 301 organizacji na całym świecie, aby pomóc w tworzeniu lepszej wspólnej przyszłości dla społeczności, którym służymy. 

Wspieranie narażonych społeczności w celu zapewnienia pomocy tam, gdzie jest ona najbardziej potrzebna

Naszym celem jest pomoc w odbudowie społeczności po klęskach żywiołowych, pomoc w finansowaniu stypendiów i pomoc w rozwoju młodzieży.

Ponad 6 milionów kobiet włączone do programu 5by20®

Przekroczyliśmy cel naszego programu 5by20, jakim jest wzmocnienie do 2020 r. pozycji ekonomicznej pięciu milionów kobiet.

Wzmocnienie systemów opieki zdrowotnej w całej Afryce poprzez wykorzystanie naszej sieci dystrybucji i systemów

Podstawą projektu Last Mile jest przekonanie, że leki ratujące życie powinny być dostępne dla wszystkich ludzi, niezależnie od ich miejsca zamieszkania. W Afryce prawie 50% ludzi nie ma dostępu do podstawowych leków. Program skupia się na zmianie tej sytuacji.

The Coca‑Cola Foundation oddała do społeczności ponad 1,5 miliarda dolarów.

W 2022 r. 1,4% dochodu operacyjnego zostało zainwestowane z powrotem w lokalne społeczności przez The Coca‑Cola Company i The Coca‑Cola Foundation.

Oś czasu