Играј за кул музички награди!

За повеќе информации прочитај го Правилникот кој се наоѓа на веб-страницата.

                                                                                                 ПРАВИЛА