КУПИ COCA-COLA И ОСВОЈ УНИКАТНИ НАГРАДИ!  

Првите 56 најлојални купувачи на Coca‑Cola, Coca‑Cola Zero, Coca‑Cola Zero Lemon кои во периодот од 8 март до 15 април 2024 година ќе остварат највисока куповна вредност од производите Coca‑Cola, Coca‑Cola Zero или Coca‑Cola Zero Lemon со регистрирана клуб-картичка на Рамстор, ќе добијат уникатен подарок.

Pokloni

Важни информации

* Се однесува на сите пакувања на Coca‑Cola, Coca‑Cola Zero или Coca‑Cola Zero Lemon во сите маркети на Рамстор.

** При купувањето, потрошувачот мора да ја приложи регистрираната клуб-картичка на Рамстор.

*** Добитниците ќе бидат објавени според бројот на Рамстор клуб картичката на веб-страницата ramstore.com.mk и на социјалните мрежи на Рамстор во рок од 7 работни дена по завршувањето на акцијата. Акцијата важи во сите продажни маркети на Рамстор.

**** За дополнителни информации учесниците може да се јават на телефонскиот број  02/ 3207 751 секој работен ден од 9:00 до 16:00 часот, во периодот од 08.03.2024 година до 15.05.2024 година.

***** Подaроците ќе можат да се подигнат од просториите на Рамстор дирекцијата (ул.Гане Тодоровски бр.32/1 спрат 4 секој работен ден од 8:00 – 16:00 часот) најдоцна 60 дена од завршување на акцијата.  Пред прием на подарокот добитникот ќе треба да потпише Изјава за примен подарок. Добитникот треба да ја приложи Рамстор клуб картичката и документ за лична идентификација на увид на вработените кај правното лице (Рамстор). Доколку добитникот не е полнолетен, не може да го подигне подарокот.

Добитниците не може да ги заменат своите подароци за паричен износ еднаков на нивната вредност, ниту пак за кој било друг предмет.

Ramstor logo so kartichka