Nowe partnerstwo The Ocean Cleanup i The Coca‑Cola Company

09-07-2021

Lorem Ipsum

Coca‑Cola zostaje pierwszym globalnym partnerem wdrożeniowym w projekcie oczyszczania rzek fundacji The Ocean Cleanup. Partnerstwo łączy globalną sieć Coca‑Cola z technologią The Ocean Cleanup, wspierając rozwiązania dla 15 rzek na całym świecie, aby zapobiegać przedostawaniu się plastikowych odpadów do oceanów.

The Coca‑Cola Company i The Ocean Cleanup ogłosiły, że Coca‑Cola zostaje pierwszym globalnym partnerem wdrożeniowym w projekcie oczyszczania rzek fundacji The Ocean Cleanup. Międzynarodową firmę i technologiczną organizację non profit łączy wyjątkowe partnerstwo, którego celem jest powstrzymanie fali plastikowych zanieczyszczeń, które przedostającą się do oceanów, poprzez przechwytywanie ich w rzekach.

Inicjatywa łącząca skalę działalności i globalną sieć Coca‑Cola z rozwiązaniami technologicznymi i wiedzą fundacji The Ocean Cleanup pomoże przyspieszyć wdrażanie systemów oczyszczania w piętnastu rzekach na całym świecie w ciągu najbliższych 18 miesięcy, w tym wprowadzenie półautonomicznych, zasilanych energią słoneczną urządzeń Interceptor™ do wyłapywania odpadów z rzek. Celem tej współpracy jest również zaangażowanie i zmobilizowanie zarówno przemysłu, jak i osób prywatnych na całym świecie w walce z problemem zanieczyszczenia plastikiem, wyeliminowaniu odpadów plastikowych trafiających do oceanów oraz ochronie ekosystemów, gatunków i zasobów wodnych.

Misją The Ocean Cleanup jest oczyszczenie oceanów z plastiku. Tysiąc rzek przenosi prawie 80% plastiku trafiającego tą drogą do oceanów. Problem jest ogromny i z dnia na dzień narasta, dlatego bezustannie staramy się przyspieszyć nasze postępy. Wśród odpadów, które zbieramy za pomocą naszych systemów oczyszczania, znajdujemy wiele plastikowych butelek, w tym opakowania firmy Coca‑Cola. Doceniam to, że jako pierwsi w branży przyłączyli się do naszej misji, w ramach swoich szerszych działań przyczyniających się do zwalczania ogólnoświatowego problemu zanieczyszczenia plastikiem. Naszą intencją jest wyciągnięcie wniosków z tego partnerstwa, które ma potencjał do rozwoju i szybkiego osiągania skali. Dlatego uważam, że jest to dobra wiadomość dla naszych oceanów.

– mówi Boyan Slat, założyciel i dyrektor generalny The Ocean Cleanup.

Urządzenie Interceptor™

Interceptor™ został zaprezentowany w 2019 roku i jest pierwszym skalowalnym rozwiązaniem zapobiegającym przedostawaniu się plastiku z rzek do oceanów. W 100% zasilany energią słoneczną, autonomicznie usuwa śmieci i jest w stanie pracować na większości najbardziej zanieczyszczonych rzek świata.

Działania realizowane w ramach porozumienia The Ocean Cleanup i Coca‑Cola do końca 2022 roku obejmą piętnaście rzek. Obie organizacje będą współpracować na rzecz wspólnego celu, jakim jest wyeliminowanie odpadów. Fundacja The Ocean Cleanup zainstalowała już dwa Interceptory będące częścią partnerstwa w Santo Domingo (Dominikana) i Cần Thơ (Wietnam). Porozumienie zapewni wsparcie w rozwoju rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami dla zebranych śmieci, a obie organizacje planują rozszerzyć zasięg projektu na trzynaście kolejnych rzek.

The Ocean Cleanup wnosi know-how, doświadczenie i sprawdzoną wiedzę w zakresie technologii zbierania tworzyw sztucznych, ich wdrażania, wiedzę naukową na temat problemu zanieczyszczenia tworzywami sztucznymi, dane wdrożeniowe oraz sposoby radzenia sobie z tym problemem. Coca‑Cola udzieli The Ocean Cleanup wsparcia za pośrednictwem swojej globalnej sieci, która obejmuje ponad 200 krajów i terytoriów. Zapewni pomoc w zakresie zaangażowania lokalnych społeczności, potrzebnego do rozmieszczenia nowych urządzeń przechwytujących, jak również specjalistyczną wiedzę na temat gospodarowania odpadami z uwzględnieniem gospodarki o obiegu zamkniętym, niezbędną do późniejszego przetwarzania zebranego plastiku. The Ocean Cleanup i Coca‑Cola będą współpracować w celu pozyskania nowych partnerów i inwestycji potrzebnych do dalszego rozwoju przedsięwzięcia poprzez wprowadzenie dodatkowych Interceptorów, jak również zapewnienia wsparcia licencyjnego i rozmieszczenia kamer systemu monitorowania rzek (River Monitoring System, RMS), aby prowadzić dalsze analizy ich zanieczyszczenia.

Świat bez odpadów

Jako globalna firma pracujemy nad tym, aby wszystkie materiały, które wykorzystujemy w naszych opakowaniach, były zbierane i poddawane recyklingowi, tak aby żadne z nich nie stało się odpadem. Wspieramy zespoły The Ocean Cleanup oraz technologie, których celem jest ochrona ekosystemów oceanicznych, w działaniach na rzecz zabezpieczenia naszych dróg wodnych.

The Coca‑Cola Company podejmuje wszechstronne działania w celu rozwiązania problemu odpadów z tworzyw sztucznych w ramach wizji Świata bez Odpadów (World Without Waste). Składają się na nią trzy podstawowe cele globalne: po pierwsze sprawić, aby do 2025 roku 100% naszych opakowań na całym świecie nadawało się do recyklingu – a do 2030 roku wykorzystywać w opakowaniach co najmniej 50% materiałów pochodzących z odzysku. Na polskim rynku już niemal 100% wszystkich opakowań może być ponownie przetworzonych. Po drugie, do 2030 roku chcemy zbierać i przetwarzać dokładnie taką liczbę butelek i puszek, jaka trafia od nas na rynek. Po trzecie, chcemy współpracować na rzecz ochrony zdrowego, wolnego od zanieczyszczeń środowiska. Wszędzie, gdzie jest to możliwe, Coca‑Cola inwestuje również w nowe technologie, materiały opakowaniowe i innowacje ograniczające stosowanie opakowań, w tym nowe, ulepszone technologie recyklingu, technologie ultralekkich opakowań i technologie oparte na surowcach roślinnych, a także produkty dostępne z dozowników. Niedawno firma postawiła sobie za cel, aby do 2025 roku, w zależności od rozwoju działalności, zużywać na całym świecie o 20% mniej tworzyw sztucznych pochodzących z paliw kopalnych niż obecnie.

Walka z plastikowymi odpadami wymaga działań oraz idei pochodzących od najlepszych i najwybitniejszych umysłów, w tym społeczeństwa obywatelskiego, przedstawicieli przemysłu i sektora publicznego. W związku z tym The Coca‑Cola Company dołączyła do grona uczestników lub współtwórców globalnych porozumień, które pomogą zrealizować wizję Świata bez Odpadów. Ich wspólnym celem jest zachęcenie większej liczby osób do recyklingu i ponownego wykorzystania materiałów, a organizacji do inwestowania w gospodarkę o obiegu zamkniętym, w której produkty i materiały po zakończeniu okresu użytkowania zachowują swoją wartość i wracają do procesu produkcyjnego, w którym niewiele się marnuje.

The Ocean Cleanup dysponuje jasną wizją i sprawdzonymi technologiami, które pomagają zrealizować jej cel, jakim jest oczyszczenie oceanów z plastiku. Lokalne zespoły Coca‑Cola będą wspomagać rozmieszczanie nowych urządzeń przechwytujących na rzekach na całym świecie, a także przetwarzanie i recykling zebranych odpadów. Wierzymy, że poprzez wspólną pracę jesteśmy w stanie wprowadzić realne zmiany. To ekscytujące: wiemy, że nasi pracownicy w każdym zakątku świata zaangażują się w tę inicjatywę, pomagając w lokalnych działaniach oraz występując jako ambasadorzy szerszej misji.

– mówi Brian Smith, dyrektor operacyjny The Coca‑Cola Company.

Współpraca z The Ocean Cleanup to istotny krok w realizacji globalnej ambicji naszej firmy, jaką jest Świat Bez Odpadów. Zdajemy sobie sprawę, jak ważne w realizacji tego celu są również lokalne działania. Z tego względu od lat nawiązujemy w Polsce współprace i partnerstwa z podmiotami, które podobnie jak my podejmują działania na rzecz eliminacji zanieczyszczeń ze środowiska i edukują w tym zakresie.

– mówi Gabriela Bar, Poland Communications Manager, Coca‑Cola Poland Services.

Ważną inicjatywą podejmowaną przez firmy systemu Coca‑Cola w Polsce, wraz z innymi producentami, jest promocja idei systemu depozytowo-kaucyjnego, który będzie przyjazny dla konsumentów i dzięki któremu selektywna zbiórka odpadów będzie skuteczniejsza, co umożliwi ponowne wykorzystanie większej ilości opakowań i zamknięcie obiegu. Firmy Coca‑Cola współpracują również z lokalnymi organizacjami ekologicznymi. Z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi, Planet Heroes, pierwsza ekologiczna platforma crowdfundingowa i Centrum UNEP/GRID-Warszawa w ramach Partnerstwa SDGs “Razem dla Środowiska” zachęcały do zbiórek odpadów w najbliższej okolicy, a każdy zebrany worek Coca‑Cola zamieniała na wsparcie jednej z wybranych organizacji ekologicznych w Polsce. W poprzednich latach Coca‑Cola podejmowała różne działania wraz z Fundacją Nasza Ziemia, np. program RePETa, w ramach którego ponad 50 gmin w całej Polsce otrzymało 1300 pojemników do zbiórki odpadów z tworzyw sztucznych, współpracę z m. st. Warszawą, w ramach której miasto otrzymało 10 nowoczesnych recyklomatów do selektywnej zbiórki odpadów, czy konkurs „Recyklomat w Twojej gminie”, dzięki któremu 8 kolejnych recyklomatów stanęło w 6 miejscowościach w Polsce. Ponadto sami pracownicy firm systemu Coca‑Cola niejednokrotnie angażowali się w akcje sprzątania, np. lewego brzegu Wisły w Warszawie, w którym udział wzięło 130 pracowników.

The Coca‑Cola Company:

The Coca‑Cola Company (kod NYSE: KO) jest spółką produkującą napoje, oferującą swój asortyment w ponad 200 krajach i terytoriach. Celem The Coca‑Cola Company jest niesienie orzeźwienia światu i wprowadzenie w nim pozytywnej zmiany. Portfel spółki obejmuje takie marki jak Coca‑Cola, Sprite, Fanta oraz inne gazowane napoje bezalkoholowe. Na całym świecie ferujemy również wody, napoje dla osób uprawiających sport, kawy i herbaty pod markami Dasani, smartwater, vitaminwater, Topo Chico, Powerade, Costa, Georgia, Gold Peak, Honest i Ayataka. Marki odżywek, soków, nabiału i napojów na bazie roślin obejmują Minute Maid, Simply, innocent, Del Valle, fairlife i AdeZ. Stale zmieniamy nasz asortyment, zmniejszając zawartość cukru w napojach i wprowadzając na rynek nowe, innowacyjne produkty. Pracujemy również nad zmniejszeniem negatywnego wpływu na ludzi i środowisko naturalne poprzez odzyskiwanie wody, recykling opakowań, zrównoważone praktyki pozyskiwania surowców i redukcję emisji dwutlenku węgla w całym łańcuchu wartości. Łącznie z rozlewniami zatrudniamy ponad 700 tys. osób, pomagając lokalnym społecznościom na całym świecie w wykorzystywaniu szans gospodarczych. Dowiedz się więcej pod adresem www.coca-colacompany.com i obserwuj nas na Twitterze, Instagramie, Facebooku i LinkedIn.

O firmach systemu Coca‑Cola w Polsce:

System firm CocaCola w Polsce składa się z dwóch spółek: CocaCola Poland Services Sp. z o.o. oraz CocaCola HBC Polska Sp. z o.o. CocaCola Poland Services jest spółką zależną The CocaCola Company, właściciela wiodących marek napojów bezalkoholowych, obecnych w ponad 200 krajach świata. CocaCola HBC Polska to oddział CocaCola Hellenic Bottling Company, będącej pod względem sprzedaży drugim na świecie rozlewcą napojów The CocaCola Company, docierającym do ponad 590 milionów konsumentów. Wśród marek dostępnych na naszym rynku figurują: napoje gazowane Coca‑Cola, Coca‑Cola Zero, Coke Energy, Cherry Coke, Fanta, Sprite, Kinley Tonic, napoje izotoniczne Powerade, soki, nektary i napoje owocowe Cappy, wody mineralne Kropla Beskidu i Kropla Delice, napoje energetyzujące Burn, Monster Energy i Predator, herbaty mrożone Fuzetea oraz napoje na bazie roślinnej AdeZ. Od lutego 2020 r. w ofercie dystrybucyjnej Coca‑Cola HBC Polska znajdują się także wyroby alkoholowe: wódka Potocki, wódki Nemiroff Original, Nemiroff Delicat, Nemiroff Citron, Nemiroff Pear, Nemiroff De Luxe, Nemiroff De Luxe Honey Pepper, Nemiroff De Luxe Rested in Barell, Nemiroff De Luxe Bold Orange, Nemiroff De Luxe Burn Pear, Nemiroff De Luxe Wild Cranberry oraz produkty Campari: Cinzano Prosseco, Cinzano Asti, Cinzano Pinot Chardonay, Cinzano Pro Sprits, Cinzano Dry Edition, Cinzano Rose Sweet, Cinzano Vermuth Rosso, Cinzano Vermuth Bianco i Cinzano Vermuth Extra Dry, gin Bulldog, gin Bickens, tequila Espolon Reposado oraz Blanco oraz likiery Frangelico i Grand Manier Cord.

Firmy z systemu CocaCola są liderem na polskim rynku napojów bezalkoholowych. Zatrudniają łącznie ponad 2 015 osób. Od 2012 r. firmy zainwestowały w Polsce 728 mln zł. 92% produktów CocaCola dostępnych na polskim rynku produkowanych jest w polskich fabrykach, zaś 74% każdej złotówki wydanej na napoje Coca-Coli w Polsce zostaje w kraju.

O The Ocean Cleanup:

The Ocean Cleanup rozwija zaawansowane technologie w celu oczyszczenia oceanów z plastiku. Fundacja zamierza osiągnąć swój cel poprzez dwutorowe podejście: powstrzymanie napływu zanieczyszczeń przez rzeki i usuwanie odpadów, które już nagromadziły się w oceanie. W tym ostatnim przypadku The Ocean Cleanup opracowuje wielkoskalowe systemy pozwalające skutecznie skoncentrować plastikowe odpady z myślą o okresowym ich usuwaniu. Pozyskany w ten sposób plastik będzie następnie wykorzystywany do tworzenia trwałych produktów, finansując dalsze sprzątanie w ramach samonapędzającego się procesu. W 2019 roku organizacja uruchomiła drugą część rozwiązania pod nazwą Interceptor™, którego zadaniem jest usuwanie plastiku z rzek, zanim dotrze do oceanu. Założona w 2013 roku przez Boyana Slata fundacja The Ocean Cleanup zatrudnia obecnie około 95 inżynierów i badaczy. Więcej informacji można znaleźć na stronie theoceancleanup.com oraz śledząc profil @theoceancleanup w mediach społecznościowych.