Zostań Bohaterem Świata Bez Odpadów

Invalid date. Please publish page or set Publication Date

Lorem Ipsum

Zostań Bohaterem na rzecz Świata Bez Odpadów

Planet Heroes we współpracy z Centrum UNEP/GRID-Warszawa w ramach Partnerstwa SDGs “Razem dla Środowiska” ogłaszają Tydzień Ziemi i zapraszają do wspólnego sprzątania własnej okolicy. Każdy worek zebranych odpadów to wsparcie dla wybranej fundacji ekologicznej. Partnerem akcji jest system firm Coca‑Cola w Polsce.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi (22 kwietnia), Planet Heroes i Centrum UNEP/GRID-Warszawa zachęcają do zainicjowania własnego projektu polegającego na sprzątaniu parków, lasów czy brzegów rzek w swojej okolicy i dzieleniu się efektami wykonanej pracy. Dzięki partnerowi akcji, Coca‑Cola HBC Polska, udział w inicjatywie pozwoli na finansowe wsparcie fundacji ekologicznych.

Bohaterowie na rzecz przyszłości

Planet Heroes to pierwsza ekologiczna platforma crowdfundingowa, która realizuje swoją misję sprzątania świata poprzez zachęcanie użytkowników do tworzenia własnych inicjatyw prośrodowiskowych. Tegoroczna akcja Planet Heroes w Partnerstwie SDGs “Razem dla Środowiska” podjęta we współpracy z Coca‑Cola jest efektem ambicji, którą firma konsekwentnie realizuje od 2018 roku.

"- System firm Coca‑Cola, w ramach ambicji „Świat Bez Odpadów”, od lat nawiązuje współprace i inicjuje projekty z podmiotami, które działają na rzecz wspierania zdrowego, wolnego od zanieczyszczeń środowiska oraz edukują w tym zakresie. Naszym celem jest, aby do 2030 roku pomóc zebrać taką liczbę opakowań, jaka trafia od nas do konsumentów. Podobny cel przyświeca Planet Heroes, a Międzynarodowy Dzień Ziemi to znakomita okazja, żeby wspólnie zachęcić wszystkich do tworzenia własnych inicjatyw prośrodowiskowych, które przysłużą się naszej planecie. Oczywiście pamiętając o reżimie sanitarnym i dystansie społecznym, w trosce o swoje zdrowie i bezpieczeństwo

– mówi Krzysztofa Bełz, External Affairs & CSR Manager, Coca‑Cola HBC Polska.

Globalna ambicja Coca‑Cola „Świat Bez Odpadów” realizuje strategiczne cele w zakresie zbiórki i przetwarzania odpadów, projektowania opakowań i nawiązywania partnerstw. Do 2030 roku firma na całym świecie chce pomagać zbierać i przetwarzać dokładnie tyle butelek i puszek, ile trafia od niej na rynek. Jednocześnie dąży do zwiększenia udziału surowców wtórnych używanych do produkcji opakowań, co pomoże zmniejszyć zużycie plastiku, a także do projektowania wyłącznie opakowań, które w 100% nadają się do recyklingu – na polskim rynku niemal 100% wszystkich opakowań może być ponownie przetworzonych. W Polsce, wraz z innymi producentami Coca‑Cola promuje ideę stworzenia systemu depozytowo-kaucyjnego, który będzie przyjazny dla konsumentów i dzięki któremu selektywna zbiórka odpadów będzie skuteczniejsza, umożliwiając ponowne wykorzystanie większej ilości opakowań i zamknięcie obiegu.

Jak dołączyć do akcji?

Zaangażowanie w akcję z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi jest bardzo łatwe. Wystarczy, że zarejestrujemy się na platformie planetheroes.pl i w dniach 19-25 kwietnia br. posprzątamy zaśmiecony teren w wybranej przez nas okolicy, np. park, las, czy brzeg rzeki. Kolejny krok to zrobienie zdjęć, które zobrazują stan przed sprzątaniem, oraz zebrane śmieci, czyli efekty naszej pracy. Ostatnim etapem jest zaś stworzenie i publikacja rezultatów projektu na stronie platformy Planet Heroes i wybór organizacji, którą chcemy wesprzeć.

W tegorocznej akcji beneficjantami są poniższe podmioty:

· Fundacja Mare, chroniąca ekosystem Morza Bałtyckiego

· Fundacja Dla Biebrzy, zajmująca się ochroną środowiska Biebrzy i okolic,

· Operacja Czysta Rzeka, sprzątająca polskie rzeki i ich okolice.

Liczy się każdy wysiłek, nawet codzienny spacer czy jogging połączony ze zbiórką śmieci może być cenną pomocą. Ważne jest jednak, aby segregować odpady i udokumentować to, ile zbierzemy, ponieważ każdy zebrany worek to 10 zł przekazane na rzecz jednej z trzech organizacji ekologicznych. Jeśli nie mamy możliwości zaangażowania się w sprzątanie okolicznych terenów, warto wesprzeć istniejące projekty na platformie Planet Heroes. Szczegóły jej działania oraz dokładne wskazówki, znaleźć można na stronie www.planetheroes.pl/worldwithoutwaste.

Innowacje i zrównoważony rozwój

Planet Heroes to jeden ze startupów, który uzyskał wsparcie Coca‑Cola HBC Polska w ramach kolejnej edycji MIT Enterprise Forum CEE, programu akceleracji startupów skupiającego najlepsze technologie z regionu Europy Środkowo-Wschodniej.

W tym czasie Coca‑Cola HBC Polska pomogła w rozwoju młodych firm, które tworzą unikatowe rozwiązania z pogranicza marketingu i nowych technologii (MarTech) oraz zrównoważonego rozwoju (Sustainability). Dla marki to szansa na dotarcie do innowacyjnych rozwiązań, zaś dla startupów to unikatowa możliwość współpracy z firmą, która operuje na 28 rynkach, na3 kontynentach.

" Zdajemy sobie sprawę, że nasze ambicje na rzecz zrównoważonego rozwoju wymagają innowacyjnych i kreatywnych pomysłów. Poszukiwanie nowoczesnych rozwiązań korzystnych dla środowiska pozostaje jednym z kluczowych dla nas obszarów. Z tego względu, w ramach programu akceleracji MIT Enterprise Forum CEE, zdecydowaliśmy się na wsparcie inicjatyw, których cele są zbieżne z naszą wizją biznesu, w której kluczową rolę odgrywa program „Świat Bez Odpadów”. Pierwszym tego efektem jest inicjatywa realizowana z Planet Heroes, o kolejnych będziemy informować wkrótce

– mówi Jakub Radzikowski Head of Innovation, Coca‑Cola HBC Polska i Kraje Bałtyckie.

" Naszą misją jest zaangażowanie jak największej ilości osób do sprzątania swojej okolicy i zbierania śmieci, które jako ludzkość po sobie zostawiamy. Nasi #PlanetHeroes organizują takie akcje sprzątania na całym świecie – mamy projekty z Indonezji, krajów Afryki czy Indii. Cieszymy się, że coraz więcej osób w Polsce czuje odpowiedzialność za swoje otoczenie i dołącza do sprzątania. Tym bardziej, że podczas Tygodnia Ziemi, robimy rzecz podwójnie dobrą: nie dość, że sprzątamy naturę, to dzięki wsparciu firmy Coca‑Cola HBC Polska wspieramy organizacje ekologiczne! 

- mówi Przemek Pyziel, współzałożyciel platformy Planet Heroes.

Obecnie trwa kolejna edycja MIT Enterprise Forum CEE, już druga z udziałem spółek systemu firm Coca‑Cola w Polsce. W marcu zakończył się proces przyjmowania aplikacji, a projekty wybrane do udziału w programie zostaną ogłoszone w czerwcu 2021 r.

O ORGANIZATORACH AKCJI:

Planet Heroes
Pierwsza ekologiczna platforma crowd-fundingowa założona w Polsce w 2019 roku. Jej założyciele wzięli udział w Green Start-up Marathon zorganizowanym w ramach Forum Narodów Zjednoczonych ds. Nauki i Polityki w sprawie Środowiska UNSPBF w Nairobi, gdzie zaprezentowali swój pomysł na start-up. Od tego czasu Planet Heroes, dzięki wsparciu UNSPBF oraz Samsung Inkubators, rozwijało pracę nad założeniem platformy, której premiera odbyła się w czasie GEO Week 2019 w Australii. W czasie roku działalności dołączyło do niej ponad 4,5 tys. użytkowników z całego świata, publikując swoje projekty sprzątania i pokazując światu ponad 800 tys. kilogramów zebranych śmieci. Obecnie Planet Heroes promuje cykliczne akcje sprzątania organizowane w tym samym czasie na całym świecie - jedną z nich jest Tydzień Ziemi.

Centrum UNEP/GRID-Warszawa
Centrum UNEP/GRID-Warszawa od 1991 roku realizuje w Polsce misję Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UNEP), działając na rzecz zrównoważonego rozwoju i neutralności klimatycznej. W swoich działaniach skupia się na właściwym zarządzaniu środowiskiem, ochronie różnorodności biologicznej, propagowaniu postawy odpowiedzialności za środowisko w społeczeństwie i w biznesie.

Ustanowione 17 września 1991 roku na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Programem ONZ ds. Środowiska (UN Environment Programme, UNEP) a Rządem Polskim reprezentowanym przez Ministerstwo Środowiska, Centrum UNEP/GRID-Warszawa jest jednym z siedmiu działających na świecie ośrodków globalnej sieci informacji o środowisku (Global Resources Information Database, GRID). Centrum UNEP/GRID-Warszawa specjalizuje się w pozyskiwaniu, przetwarzaniu i udostępnianiu informacji o środowisku oraz upowszechnianiu zastosowań nowoczesnych technologii informacyjnych, w tym systemów informacji geograficznej (GIS) i technologii satelitarnych.

Firmy z systemu CocaCola są liderem na polskim rynku napojów bezalkoholowych. Zatrudniają łącznie ponad 2 000 osób. Od 2012 r. firmy zainwestowały w Polsce 728 mln zł. 92% produktów CocaCola dostępnych na polskim rynku produkowanych jest w polskich fabrykach, zaś 74% każdej złotówki wydanej na napoje Coca-Coli w Polsce zostaje w kraju.