placeholder text - adjust locally

Интервју со NewJeans во Coke Studio

Што отсекогаш си сакал да дознаеш за NewJeans? Во ова интервју што не се пропушта на Coke Studio, МИНЅИ, ХАНИ, ДАНИЕЛ, ХЕРИН И ХЕИН одговараат на популарни прашања, споделуваат приказни, интересни факти и друго!